Видео

Новото познание, Епизод 11 „Създателят на всички светове“

Свръхестественото винаги е карало хората да се прекланят пред него. Могъществото на Бог е неопровержимо, безкрайно и вездесъщо. Със участието на Джорджия Николова.

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});