Новини

15 знака, които говорят за наближаването на Христовото пришествие

Библията не посочва конкретен ден,

в който Второто пришествие ще настъпи, но дава ясни знаци и събития, които го предшестват.

Целта на второто пришествие е да се установи Божието царство на земята и вече да няма болка, скръб и глад.

Библията казва,

че Христос ще дойде за втори път. Но в нея са дадени две различни версии за идването му.

Казва се, че всяко око ще Го види, но се предупреждава, че който отрече, че Христос ще дойде на Земята (в плът) е лъжесвидетел и Антихрист.

Ето и знаците описани от Светото писание:

1. Увеличаване на спиритизма и врачуването.
2. Нарастване на познанието.
3. Борба за мир и безопасност.
4. Войни и мeждуетнически конфликти.
5. Морално падение.
6. Масово обезверяване на хората.
7. Чести природни бедствия.
8. Интензивно проповядване на Библията по целия свят.
9. Специални природни феномени.
10. Замърсяване и унищожаване на земята.
11. Кървава луна придружено със слънчево затъмнение.
12. Червено теле.
13. Живот в Мъртво море.
14. Младежите по света в бунт и неуважение към системата.
15. Поставяне белег на ръката или челото. Чипирането.

Всички тези знамения

се изпълняват пред нашите очи, характерни са за нашето време, но защо Месията не се появява?

Много от тях по никакъв начин не са могли да се изпълнят в минали епохи, а някои от тях са с много по-голяма интензивност и допълват картината на света преди второто идване на Христос.

Исус казва: “Като видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.” Матей 24:33

Изпълнението на всички тези знаци ни говори, че Второто пришествие е близо, твърдят пастори евангелисти.

НП/2022