България

27% от учителите твърдо за ваксините, близо 1/2 не искат

Учителите имат положителна нагласа към ваксинирането, като процентът на тези, които твърдо са заявили желанието си да се ваксинират (27,3%) и все още колебаещите се (26,9%) сумарно е по-висок от процента на тези, които са отговорили, че на този етап не планират да се ваксинират (45,8%).

В периода от 9 до 13 февруари Синдикатът на българските учители, съвместно със Сдружение на директорите в средното образование, проведе обширно изследване сред учителите за нагласите, информираността и очакванията за начините на ограничаване и преодоляване на COVID-19.

В изследването се включиха 13 177 учители,

които попълниха онлайн анкета със седем въпроса. Какво показват резултатите:

Проучването показва, че най-силно влияние върху решението на учителите оказват експертните мнения на медицински специалисти, изразени в медии и социални мрежи (52,7%).

Това означава, че учителите сериозно се интересуват от проблема, активно следят изявите на авторитетите в областта и имат доверие на техните становища и препоръки.

Прави впечатление невисокият процент на доверие и влияние към личните лекари, който е едва 10,8%.

Желанието да се върнат към обичайния начин на живот

е най-мотивиращо за учителите да се ваксинират (43%), както и убедеността им в ползата от ваксините (31,7%), и че само така могат да бъдат защитени при многочасовото ежедневно общуване с учениците (16,9%).

Решението да се ваксинират не се влияе съществено от мнението на другите колеги за това, като то е минимално – едва 3,3%.

Най-големите притеснения сред изразилите нежелание да се ваксинират са страх от евентуални странични ефекти (47,6%), липса на яснота дали ваксината няма да им навреди при наличието на други заболявания (32,4%) и липсата на доказателства, че ваксината ще ги пази ефективно за достатъчно дълъг период от време (31,1%).

Само 11,3% са заявили, че не са привърженици на ваксините, което отново извежда като основна причина за липсата на доверие към ваксинирането на недостатъчната информираност по проблема.

Горният извод се потвърждава и от отговорите на тези, които са изразили колебание в решението си за ваксиниране.

Четиридесет и четири процента са заявили, че биха се ваксинирали, ако имат достатъчно достоверни данни за ефикасността и безвредността на ваксината върху различните възрастови групи.

Повече информация за страничните ефекти на ваксините би повлияла положително на решението на 33,8% от анкетираните, а увереността, че ще изградят траен имунитет към заболяването би мотивирала 31,9% от тях.