Новини

Медведев призова да се предотврати появата на етнически анклави от мигранти

Заместник-председателят на Съвета за сигурност

на Руската федерация, Дмитрий Медведев, призова да не се допусне създаването в Русия на миграционни етнически анклави, които са разсадник за престъпност.

Не трябва да допускаме изолацията им (мигрантите – ИФ), както е в много страни по света, и маргинализацията, както и появата на етнически анклави на територията на страната ни“, каза той на среща по прилагането на миграционната политика на Руската федерация.

Според Медведев

има много примери за такъв вид анклави в света и всички те са разсадник за престъпност“.

Медведев подчерта, че нарастването на престъпността сред мигрантите буди безпокойство.

Той цитира статистика, според която за деветте месеца на тази година броят на престъпленията, извършени от чужденци, се е увеличил с над 4%, а административните нарушения – с над една трета.

Медведев отбеляза, че това до голяма степен се дължи на дългогодишния проблем с нелегалната миграция.

Много чуждестранни граждани у нас все още са в нарушение на срока на престой.

Изпадат от контролната зона на държавните структури, често са въвлечени в престъпния бизнес от сънародниците си, стават обект на вербуване от екстремисти и терористични организации и участват в масови обществени конфликти“, каза Медведев.

„Особена опасност представляват така наречените организирани етнически групировки“, добави той.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност

на Руската федерация също призова да се помисли за засилване на държавния контрол в областта на миграцията.

Той отбеляза, че властите на страната редовно предприемат мерки в тази област, но „животът не стои на едно място и въпросите за дигиталното управление на миграционните процеси също са на дневен ред“.

Според него са необходими и допълнителни мерки, които ще позволят на чужденците да се адаптират по-добре към престоя си в Русия.

interfax.ru