Тайни и загадки

50 години загадките на съзнанието остават без отговор

Стотици световноизвестни учени изучават  „нематериалната“ наука. Още от създаването на квантовата механика загадките на съзнанието са предмет на многобройни научни изследвания и сега вече знаем, че съзнанието играе решаваща роля, когато става дума за възприемането на това, което наричаме физически материален свят.

Макс Плак, физик, създател на квантовата теория, разглежда съзнанието  като „фундаментално“, а материята − като „производна от съзнанието“.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

За съжаление, все още съществува съпротива срещу новите открития, които нематериалната наука прави, особено когато става дума за теми на парапсихологията като телепатия, дистанционно виждане (използвано от правителството на САЩ за разузнавателни цели в продължение на 25 години), близки до смъртта преживявания и много други.

Близките до смъртта преживявания са многократно изучавани от науката. Какво става, когато умрем? Дали някой аспект от нас преживява смъртта? Съзнанието в мозъка ли се ражда, или е приемник за него?

През 20-ти век съзнанието стана обект на научни изследвания. Един от хората, отговорни за стартирането на тази инициатива, е Иън Стивънсън, който през 1967 г., като председател на катедрата по психиатрия в университета във Вирджиния, създава научно звено в катедрата, за да проучи дали нещо от човешката личност оцелява след смъртта.

Изследвани били няколко стотин деца, които твърдели, че си спомнят предишните си  животи.

Те давали забележителни подробности за предишния си живот, описвали начина, по който са умрели, откривани били членовете на предишното им семейството, които били все още живи и подробности, които иначе не би било възможно да бъдат описани.

Д-р Брус Грейсън се смята за един от „бащите“ на близките до смъртта преживявания. Той описва документирани случаи на хора, които са били клинично мъртви, но са наблюдавали всичко, което им се е случило на операционната маса под тях. Хората описвали неща, които не би трябвало да е възможно да бъдат описани.

Друго важно изказване на д-р Грейсън е, че този тип изследване не било одобрено поради нашата склонност да гледаме науката като напълно материалистична.

Жалко е, че само защото не можем да обясним нещо чрез материалистични средства, то трябва незабавно да бъде дискредитирано.

Простият факт, че самото „съзнание“ е нефизическо „нещо“, пречи на някои учени да го разберат и само защото е материално, те вярват, че не може да бъде изучавано от науката.

НП/2018