Новини

68% от Вселената може да не съществуват. Какво се случва с тъмната материя?

Мистериозната тъмна енергия, която се предполага, че заема 68% от Вселената, може изобщо да не съществува според унгарско-американски екип. Учените от екипа са на мнение, че стандартните модели на Вселената не взимат предвид променящата й се структура. Това води до изчезване на тъмната енергия. Според направените симулации на новите модели, предложени от учените, ускореното разширяване на Вселената не може да съществува без енергия.

Новото изследване беше публикувано в месечното издание на Кралското астрономическо Обществото. То твърди, че масовите модели на Вселената не могат да разберат и разкрият тайните на променящата се структура на космоса. При използването на иновативни компютърни симулации, които пресъздават ефекта на гравитацията на частиците на тъмната материя в цялата Вселена, учените установили изненадващи резултати.

Фактите показват, че тъмната материя стига до 27% от съдържанието на Вселената за разлика от „обикновената“ материя, която заема до 5%. Експертите реконструирали еволюцията на нашата Вселена. Те са взели под внимание всичко, което смятат, че е съществувало, когато Вселената е възникнала. Началното струпване на материя и формирането на голяма структура. Те открили, че за разлика от предишните симулации, които показват плавно разширяване на космоса, добавянето на тази структура води до промяна на модела на Вселената. И различни части от него започват се разширяват с различна скорост. Но до какво ще доведе всичко това?

Новият модел Авера, който взима предвид структурата на Вселената, елиминира необходимостта от тъмната енергия и космологията на Алберт Айнщайн – Волем де Ситер. Интересното е, че според настоящите наблюдения, скоростта на разширение на Вселената остава същата. Учените твърдят, че тъмната материя не трябва да съществува, за да обясни ускореното разширяване на Вселената. Вселената може да ускори разширяването си и без нея.

Д-р Добос пише: „Теорията на относителността е от основно значение за разбирането на начина, по който Вселената се развива. Ние не поставяме под въпрос валидността й. Ние поставяме под въпрос валидността на приблизителните решения. Нашите резултати се основават на математическо предположение, което позволява диференциалното разширяване на пространството. В съответствие с общата теория на относителността, според която се вижда как образуването на сложни структури засяга разширяването. Тези въпроси преди са били пренебрегнати, но взимането им под внимание може да обясни ускорението без необходимостта от тъмна енергия „. Шокираща ума хипотеза твърди безпомпромисно едно. Ние тепърва ще откриваме какво е вложено в създаването на Вселената.

НП/An.code 2017