Видео

70 години учените се опитват да намерят обяснение за това явление

Сонолуминесценцията е загадъчно физическо явление определено като превръщането на звука в светлина.

От 70 години учените се опитват да намерят обяснение за това явление, но досега те са били неуспешни.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ако резонатор се постави в резервоар за вода и се създаде силна ултразвукова вълна, в центъра на контейнера се появява синкава светлина.

При обяснението на природата на синолуминесценцията, разбира се, има известни постижения, но досега незначителни.

Първоначално хората от науката наивно вярваха, че грешката се дължи на триене, но през 80-те години изведнъж стана ясно, че звуковите вълни разширяват мехурчетата във водата и нагряват газта в тях до температура по-висока от повърхността на слънцето.

Вероятно мехурчетата избухват от топлината и освобождават огромна, по стандартите на експеримента енергия, която осветява плазмата.

Това все пак е теория и все още не се очакват нови хипотези, въпреки всекидневните изследвания – още една невероятна загадка на природата.

Що се отнася до практическата страна на това откритие, в бъдеще учените планират да използват явлението синолуминесценция за дълбоководно осветление на Световния океан без никакви светлини и прожектори.