Тайни и загадки

7000 ОПИСВАТ ПЪТЯ НА ДУШАТА преди и след живота на Земята

7000 души си спомнят за „живота“ между животите по време на регресивна хипноза, приликите са удивителни.

Хипнотерапевтът Майкъл Нютън разработи техника за връщане на клиентите си назад във времето, за да припомнят предишния си живот.

След сеанса много от тези хора били променени завинаги. Те видели връзката между предишните и сегашния си живот.

Нютон кара своите клиенти да си припомнят докато са били в утробата, а след това и до мястото, на което са били между всеки свой живот, където цялото духовно семейство ги чака и приветства с отворени обятия.

Спомените им за действията на душата след окончателната смърт на земята си приличат със спомените на хората с близки до смъртта преживявания.

Душите могат да останат няколко дни за погребението си. Повечето души минават през тунел към небесната светлина.

Веднага след смъртта си на земята душите биват посрещани от духовните си водачи или от някой, с когото са били близки в предишния си живот. Те срещат и други, които преди това са били важни за тях.

Комуникацията в небето се осъществява чрез телепатия.

Призраците са духове избрали да останат на земен план, обикновено изпитващи висока степен на недоволство.

С различни средства, като екзорсизъм, може да бъде спряна намесата им в живота на човешките същества.

Душите, които не са успели да отклонят човешкия импулс да вредят на други, остават в изолация в духовния свят и прекарват в нея известно време.

Следващото им прераждане може да бъде като жертва в кармичния цикъл на справедливостта.

Пристигащата душа може да влезе в място за изцеление като част от възстановяването на душата след нейния живот на земята.

Прави се преглед на изминалия живот – с духовите водачи, а по-късно и със Съвета на старейшините.

Душите преминават към своята група, състояща се от подгрупи от душевна енергия, които изглеждат като куп прозрачни мехурчета или полупрозрачни крушки.

Те съдържат същности, които често са споделяли миналия живот с пристигащия дух.

Групирането се определя от нивото на душата. Вторичните групи имат контакт с основната група.

След като се създаде духовна група, не се добавят нови членове. Душите са групирани на база сходни характеристики.

Всички души имат личен водач, който може да е с тях хиляди години и множество животи. Понякога впоследствие се назначават и младши водачи на душата.

Повечето души в света днес са в ранен стадий на развитие.

Душите научават как да създават физически елементи посредством мисълта, като започват с прости задачи. Душите се въплъщават и в светове различни от Земята.

Еволюцията на душите може да продължи отвъд нивото, в което се извършва въплъщението.

Душите не са длъжни да се превъплъщават, но духовните водачи изпитват значителен натиск, когато времето се смята за правилно.

Душите отиват на място за избор, за да проучат и алтернативните животи, които могат да водят.

Съществува тенденция духовете да се прераждат в същата географска област, в която са били в миналото.

Душите се научават преди новото въплъщение да разпознават бъдещите земни знаци от други души, които могат да срещнат на земята, с които са били близки в духовния свят.

Душите напускат небето, за да влязат в тялото на дете през тунел. Физическият шок от раждането е по-голям от този при смъртта.

Душата може да влезе в тялото на детето по всяко време преди, по време на или малко след момента на раждането.

Оказва се, че хора, които са ни причинили най-много скръб, може би са го направили в интерес на нашата душа, за да ни помогнат да израснем.

СЕ/Алана Кетлер