Новини

Гигантска лампа от лава в сърцето на планетата може да обърне магнитното поле

Ако се върнете назад 41 000 години, до последната ледникова епоха, вашият компас ще сочи юг вместо север. Това е факт, защото за период от няколкостотин години магнитното поле на Земята се е сменило. Учените твърдят, че такива смени стават често откакто съществува планетата. И понякога са с продължителност стотици хиляди години. Ние знаем за тях от начина, по който влияят на земните минерали, които днес можем да изучаваме, след като сме ги намерили на повърхността на Земята.

Съществуват няколко хипотези за причините, които могат да доведат до смяна на магнитното поле. Но една от тях започва да придобива популярности и се счита за вероятна. С моите колеги открихме, че цели региони върху земната кора могат да играят ролята на гигантски лампи от лава. С огромни маси от скали, които периодично се издигат и падат надолу навътре в планетата ни. Това може да накара магнитното поле да се обърне и полюсите да разменят местата си. Това би могло да повлияе на магнитното поле и да предизвика объркване, пише Паула Коелемейър от Университета Оксфорд. Тя е учен, част от екипа изследователи на последното проучване на магнитното поле на нашата планета.

Екипът достигнал до откритието чрез изучаване на сигнали от някои от най-разрушителните земетресения в света. Почти 2 000 мили под краката ни, 270 пъти по-надолу от най-дълбоката част на океана, е началото на ядрото на Земята. То представлява течна сфера от разтопено желязо и никел. На тази граница между ядрото и скалната мантия температурата е почти 4000 градуса. На мантийната страна на тази граница солидна скала в продължение на милиони години постепенно преминава, задвижвайки тектониката на плочите. Те карат континентите да се движат и да променят формата си. От страната на ядрото течността и магнетизираното желязо се завъртат с енергия, създавайки и поддържайки магнитното поле на Земята, което защитава планетата.

След особено голямо земетресение цялата планета вибрира като звънец. Измерването на тези колебания на различни места може да покаже как варират те в рамките на планетата. Горната част на ядрото има два големи региона, където сеизмичните вълни пътуват по-бавно, отколкото в околните райони. Всеки регион е толкова голям, че би бил 100 пъти по-висок от връх Еверест, ако беше на повърхността на планетата. Тези региони оказват значително влияние върху динамиката на мантията. Те влияят и върху това как сърцевината се охлажда, което променя потока във външното ядро.

Химичният състав на тези части на мантията ги кара да се държат като мехури в лампа от лава. Това означава, че те се нагряват и периодично се издигат към повърхността, преди да се охладят и да се пръснат върху сърцевината.

Подобно поведение би променило начина, по който се извлича топлина от повърхността на ядрото в продължение на милиони години. Това би могло да обясни защо магнитното поле на Земята понякога се обръща. Фактът, че полето се е променило толкова много пъти в историята на Земята, предполага, че вътрешната структура, която познаваме днес, може да се е променяла в различни периоди.

НП/ автор Паула Колемейър, Оксфордски университет