Новини

Адът затопляне на планетата продължава. Каква е причината?

Използването на изкопаеми горива от човека продължава да загрява земната атмосфера. Британски учени твърдят, че не е имало толкова бърз растеж от 125 хиляди години.

Те са регистрирали повишаване на температурата на земната повърхност от 1850 до 1900 г. с 1,1 градуса по Целзий.

Доклад публикуван в списание Nature

съобщава, че за първи път се регистри такъв растеж от ледниковия период преди 125 хиляди години насам.

Според климатолозите, дори ако всички страни по света рязко намалят емисиите на парникови газове, тогава повишаването на температурата на Земята над 1,5 ° C вече не може да бъде избегнато.

Затоплянето на планетата води

до повишаване нивото на Световния океан, наводнения, големи пожари и други глобални катаклизми.

Учените съобщават, че на фона на глобалното затопляне природните бедствия ще се случват все по-често и животът на хората в тези условия ще се промени драстично.

Сега концентрацията на въглеродния диоксид в земната атмосфера е 406 частици на милион и всяка година нараства с повече от две частици на милион. Казано с други думи, нашата планета е близо до по-голямо затопляне, отколкото се предполагаше досега.

Сценариите за смекчаване на климата

предвиждат значителен ръст на вятърната и слънчевата енергия, но учените не са съгласни по отношение на това как този растеж се сравнява с историческите тенденции.

Тук ние приспособяваме модели на растеж към вятърни и слънчеви траектории, за да идентифицираме страни, в които растежът вече се е стабилизирал след първоначалното ускорение.

Възпроизвеждането или превишаването на най-бързия национален растеж в световен мащаб може да бъде предизвикателство, тъй като досега държавите, които въведоха вятърна и слънчева енергия по-късно, не са постигнали по-високи максимални темпове на растеж.

И това въпреки по принцип по-бързото им преминаване през цикъла на усвояване на технологиите.

НП/2021