Новини

Ако това се случва с вас веднага се заемете със себе си?

Прегряването може да накара хората да се чувстват изтощени, празни и неспособни да се справят с живота.

То може да бъде придружено от различни психически или здравно физиологически симптоми.  

Четете внимателно следващите редове и ако това се случва с вас спешно се заемете със себе си.

Признаци и симптоми:

Отчуждаване от дейностите, свързани с работата:
Лицата, които претърпяват прегряване, започват да виждат работата си все по-стресираща и разочароваща.

Те могат да станат цинични относно условията на труд и хората, с които работят. Те могат също да се дистанцират емоционално и да започнат да се чувстват вцепенени от работата си.

Физически симптоми:
Хроничният стрес може да доведе до физически симптоми, като главоболие, стомашни болки или чревни проблеми.

Емоционално изтощение:
Прегряването кара хората да се чувстват изтощени, неспособни да се справят и уморени. Те често нямат енергия, за да свършат работата си.

Намалена производителност:
Burnout, основно засяга ежедневните задачи на работното място – или в дома, когато основната работа на някого включва грижа за семейството.

Хората, достигнали прегряване се чувстват негативно по отношение на задачите си.

Те имат проблем с концентрацията и имат липса на креативност в ежедневието. 

Хората, които изпитват  burnout  са изложени на голям риск да развият депресия, тъй като депресията и прегряването имат сходни симптоми.

Внимание ако това ви сполети 

Твърде висок натиск от време.
Служителите, които твърдят, че имат достатъчно време да вършат работата си, имат 70% по-малка вероятност да изпитат прегряване.

Хората, които не са в състояние да спечелят повече време, като парамедици и пожарникари, са изложени на по-висок риск от прегряване.

Липса на комуникация и подкрепа от мениджър.
Подкрепата на мениджъра предлага психологически буфер срещу стреса. Служителите, които се чувстват  подкрепяни от техния мениджър, имат 70% по-малка вероятност да изпитат прегряване.

Липса на яснота на ролята.
Само 60% от работниците знаят какво се очаква от тях. Когато очакванията са като движещи се мишени, служителите се изтощават  дори само, като се опитат да разберат какво би трябвало да правят.

Неуправляемо натоварване.
Когато натоварването се чувства неуправляемо, дори и най-оптимистичните служители ще се чувстват безнадеждни. Чувството за претоварване може бързо да доведе до прегряване.

Малтретиране.
Служителите, които смятат, че са третирани несправедливо по време на работа, имат 2,3 пъти по-голяма вероятност да изпитат високо ниво на прегряване.

Нечестното третиране може да включва неща като пристрастие, несправедливо възнаграждение и лошо отношение от колега.

Как да се спасим

В някои случай е необходима смяна на позицията или смяна на работното място, за да се предотвратят по-нататъшни проблеми.

Също така може да е полезно да се разработят ясни стратегии, които да ви помогнат да управлявате стреса.

Като например, здравословно хранене, физическа активност и здрав сън могат да помогнат за намаляване на някои от ефектите на високо напрежение.

Източник: verywellmind

Какво е Burnout?
Терминът „прегаряне“ е сравнително нов термин, първоначално измислен през  1974 г. от Хърбърт Фройденбергер и се разказва за него в книгата му “Burnout: Високата цена на високите постижения“.
Първоначално той е определил прегряването, като „изчезването на мотивацията или стимулът, особено, когато човек е предан към дадена кауза или взаимоотношения и не успява да постигне желаните резултати“.