Новини

Алхимията на душата и висшето Аз. Практиките на един монах

Томас Мур е монах, музикант, професор, а през последните 30 години и психотерапевт, практикуващ древна практика. Статията е публикувана в последната му книга „Душата на Коледа“.

Духовните традиции често свързват областта на святото и на най-смисленото с небето или дори го поставят отвъд него. Това е поезия, разбира се. Те не поставят в буквалния смисъл ангелите в облаците.

Опитайте един прост експеримент. В ясен ден насочете поглед към синьото небе и просто го съзерцавайте. Усетете как чудото се събужда във вас.

Забележете къде отиват мислите ви. Небето може да предизвика въображението ви да преоцените най-важните въпроси в живота и най-високите амбиции и идеали.

Направете същото и с нощно небе и съзерцавайте мистериозната черна необятност. Може да се замислите за тайната на всичко това и за вашето място в космоса.

Един от най-сериозните проблеми, които срещаме при прилагане на религиозните средства за трансцеденталност и приобщаване към висшето ни Аз е твърде буквалното възприемане на нещата.

Вместо да гледат на небето като на метафора, много хора очакват някакво физическо същество да се появи като олицетворение на божествеността.

Изгубихме контакта с вътрешната ни трансцендентност, личното небе и усещането за близост до нашите идеали и до нашата космическа съдба.

Истината може би се крие в древната книга, известна като свитъците „Емералд“, използвана от алхимиците. Това е едно пространно и тайнствено изявление, което често се обобщава в смисъл „както горе, така и долу“.

Светът, който откриваме в нашите най-висши медитации, се отразява в сферата на обикновения живот или дълбоко в нашата психика. Християнският богослов и теолог Ориген казва: „Вътре в себе си имаме небе.“

Най-висшето ни Аз, отразяващо се в нашите най-дълбоки преживявания е всъщност основна идея и спойка на нашия свят. Може би вярата не е точното и правилно средство за разкриване на висшето Аз.

Трябва да продължим по-нататък, за да открием, че няма край. Светът и животът са едно и също нещо. Понятията и езикът, които използваме може да изглеждат непоклатими и неподвижни. Бог, вечност, безкрайност.

Но ако искаме да достигнем до ръба на нашия свят и да видим оживяващата мистерия, трябва да разширим смисъла и дълбочината на тези понятия и език.

Част от нас винаги расте и съзрява и този процес никога няма да спре. Непрекъснатите открития ще ни помогнат да различим безкрайните тайни на живота.

По този начин достигането на висшето ви Аз няма да е просто идея. Ще усещате неговото съществуване и присъствие и вечния стремеж към съвършенство става начин на живот.

НП/2018