Новини

Извънземни мегаструктури съществуват във Вселената

Съвременните инфрачервени телескопи,

като Големият интерферометър (VLTI) и Широкообхватната инфрачервена изследователска апаратура (WISE), имат възможност да наблюдават близките пулсари и да откриват сигнали от извънземни мегаструктури.

Ново изследване доказва, че за тази цел телескопите следва да имат ефективен обхват от около 200 парсека. Това е приблизително 652 светлинни години.

През последните години астрономите са фиксирали необясними явления в отдалечени сектори на нашата Вселена.

Някои далечни звезди изглеждат

като обвити от масивни структури. Засега това няма естествено обяснение и се интерпретира като мегаструктури на възможен извънземен разум.

Още през 1960 г. физикът Фрийман Дисон предполага съществуването на високоразвити цивилизации, способни да изграждат мегаструктури, които да обгръщат далечните звезди и използват тяхната енергия.

Сега проф. Заза Османов от Свободния университет в Тбилиси предлага нова гледна точка.

С нея той обяснява възможността такива хипотетични мегаструктури от извънземен произход да съществуват реално и да се проявяват чрез периодичното затъмнение на водещата звезда.

В статия публикувана в

arxiv.org със заглавие „Възможно ли е откриването на пръстените на Дисон около пулсари?“, Османов предлага търсенето на извънземни мегаструктури да се съсредоточи около пулсарите, които са най-близо до Слънчевата система.

Той се насочва към казуса как извънземните мегаструктури могат да бъдат открити чрез идентифициране на техните подписи от инфрачервена енергия.

Изследвайки как тези структури могат да се различават по отношение на количеството инфрачервени лъчи, които биха излъчвали.

Екперти смятат, че извънземни мегаструктури могат да бъдат открити в нашата близка Вселена, като се използват и сега съществуващите инструменти.

Става дума за диаметъра на конструкцията, което от своя страна зависи от вида пулсар, около който тя се движи в орбита.

В изследването се твърди:

„Няколко години преди Кардашев, видният физик Фрийман Дисон предположи, че с цел да увеличат ефективността на потреблението на енергия, супернапредналите цивилизации (по терминологията на Кардашев, Ниво II) биха могли да изградят тънка сферична обвивка с радиус около 1 астрономична единица (АU), която заобикаля водещата звезда“.

Определя се, че сферата ще бъде в т.нар. обитаема зона и затова ще има температура от порядъка на 200-300 градуса по Kелвин. Това от своя страна ще направи този обект видим в инфрачервения спектър.

Със съществуващите инфрачервени телескопи и телескопите от следващо поколение ще могат да се извършват безброй проучвания, които могат да предоставят ценна информация за това, което наистина е там.

Но дори и сега много експерти са убедени, че инструментите, които имаме могат да ни дадат информация за размисъл.

НП/21