Съзнание

Ангелите на Бог. Как да разберем дали са около нас?

Онези, които са преживявали среща с починал познат човек, казват, че „призракът” изглежда такъв, какъвто е бил приживе, но по-млад и с по-силна енергия.

Когато ангелите се приближат твърде много до нас, можем да почувстваме тяхното присъствие. Много хора си спомнят, че са усетили определен дух край себе си.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Фактите са прости. Съобщават ги всекидневно в мрежата. Ангелите на Бог. Те в действителност са нашите хранители. Божиите посредници, които ни помагат и закрилят в трудните моменти от живота ни.

Намират нишките между хората, събитията, обстановките и пространствата. Страстващите души могат да разчитат единствено на тях, за да не попадат в капана на демоните. Битката е за всяка душа и ангелските създания охраняват дори съня ни.

Това е процес на общуване. Тук става въпрос за доверие към нашите чувства като достоверен и точен инструмент за предсказване на бъдещето, който е инсталиран в нас.

Много велики откриватели, учени, писатели и лидери са използвали дарбата на общуването с божествените пратеници. Така са прониквали в колективното несъзнавано и получавали достъп до нови идеи и прозрения.

Десетки са изпитвали преживяване, в което са се отървавали на косъм от смъртта. И са имали чувството, че някаква „непонятна“ сила им е помогнала.

Това са те, това са неговите пратеници. Бог, който чрез ангелите и архангелите не позволява да ни се случи най-лошото.

Ангеологията отдавна е прекрачила прага на мистичното и легендарното, превръщайки се в една нова концепция за божествения свят. Тя е постоянно вдъхновение за тези, които търсят отговорите в сърцата си.

Ето и как да разберем най-лесно дали са наоколо. Струва ни се, че нещо ни почуква по челото. Усещаме как някаква духовна материя минава през нас.

И още – промяна на температурата в стаята, внезапен прилив на еуфория или блаженство. Това е вътрешно чувство, че преживяваме нещо сюрреалистично, което трудно бихме споделили с околните.

Истинските срещи с ангелите дават усещане за топлина, безопасност и комфорт.

НП/ превод А. Димитрова