Тайни и загадки

🎧 Ангелската помощ по време на преживяванията близки до смъртта

Древните египтяни са имали много дълбоки познания за душата. Навсякъде в историята има разкази за чудотворни възкресения.

Но има ли хора, които наистина са се завърнали от мъртвите? Ако е така, може ли да са получили помощ от ангелски създания?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Възможно ли е те да притежават технология, която има силата да възкресява мъртвите при нужда?

Двама престижни учени са развили теория, която описва как съзнанието може да продължи да съществува след като мозъкът е престанал да функционира.

Роджър Пенроуз от Оксфордския университет и Стюарт Хамероф от Аризонският университет, вярват, че квантовите частици в мозъка и нервната система, могат да са в основата на човешкото съзнание.

Теорията е, че в мозъка има истинска материална структура. Наричат я „микротубули“ и са толкова малки, че могат да произведат всякакви квантово-механични ефекти.

Може би тези ефекти пораждат съзнанието. Но дори и след като умрем, тази информация не се губи.

Ако Пенроуз и Хамероф са прави и съзнанието може да съществува след смъртта на тялото, дали това обяснява защо близките до смъртта преживявания, са докладвани от милиони хора по целия свят?

Скорошно проучване установи, че точно тези преживявания, са удивително сходни в целия древен свят.

Професор Грегъри Шушан от Оксфордския университет е установил, че някои от най-ранните култури – Древен Египет, Месопотамия, Индия, предбудистки Китай, Мезоамерика, имат разкази за подобни преживявания.

Те вмъкват и допълнителни подробности, че тези хора срещат същества от светлина, въпреки че представата за смъртта е била много различна в тези култури.

Това подсказва, че в тези мистични преживявания може да има нещо, което обединява всички тези истории.

Фактът, че съществата от светлина, срещани в тези преживявания, удивително приличат на описанията на ангели от древните текстове.

Възможно ли е тези небесни същества всъщност да са нашите наставници?

Общото е тунела от ярка светлина. А същества в блестящи дрехи, или в дрехи от светлина, стоят пред този портал или са вътре в него.

В древните легенди за божествени пратеници, те винаги дават знания относно преминаването на границата към това красиво и славно царство.

И една от причините да идват тук, е да ни научат как да преминем през изпитанията. Много хора вярват, че ангелите ни подават ръка и ни напътстват.

Но дали ние разбираме техните познания, зависи от нашата вибрация?

НП/ авт. Р. Пенроуз, С. Хамерхоф