Тайни и загадки

Антигравитационна технология. Митологията на необяснените изгубени записки на Никола Тесла

Земята е „като заредена метална топка, движеща се през космоса“. Това създава електростатични сили, чийто интензитет намалява с квадрата на разстоянието от Земята, както гравитацията. Посоката на разпространение се излъчва от Земята, а силата на гравитацията е насочена към Земята“. Твърди се, че това са записки на Никола Тесла от 1894г.

Тесла очертава бъдеще, където свободната енергия е на разположение на всички. Без неговите открития нямаше да имаме радио, телевизия, електричество и други. Уилям Р. Лин, стипендиант на Тесла и автор на книгата „Окултна етерна физика“ твърди, че сред ръкописите на учения е имало множество бележки за антигравитацията.

В последните години от живота си Тесла е събирал информация за революционна система за задвижване на обекти чрез силата на етера. Последният патент на Тесла от 1928 г., е бил за летяща машина. Тя е приличала на хеликоптер и самолет. Машината е използвала революционната задвижваща система.

На лекция за Института по хуманно отношение към имигрантите Тесла споменава динамичната си теория за гравитацията: „Едно от двете открития, които разработих подробно през 1893 и 1894 г.“.

Според тази теория съществува поле на сила, което обяснява движенията на телата в космоса. Етерът играе задължителна роля в явлението. На универсална гравитация, инерция, импулс и движеща сила за небесните тела, както и за цялата атомна и молекулярна материя.

В статията „Най-голямо постижение на човека“ Тесла казва, че светлинният етер изпълва цялото пространство. Той се задвижва от животворната съзидателна сила и се въвлича в „безкрайни вихрушки“ (микро спирали) при скорост почти като тази на светлината. Ето защо тя се превръща в претеглима материя. Щом силата затихне и движението престане, материята се връща към етера (форма на атомно разпадане).

Човекът може да използва тези процеси, за да утаява материя от етера, да създава каквото си иска с извлечената материя и енергия.  Дори да променя размера на Земята и да управлява пътя на Земята през Вселената като космически кораб.

Динамичната теория на антигравитацията на Тесла обяснява причините за тази етерна сила и движенията на небесните тела под нейното влияние толкова задоволително, че според някои слага край на празните спекулации и фалшивите концепции като тази за изкривеното пространство.

НП 2017