Новини

Варварство по време на празненства. Битката за демокрация започва от Термопилите

През 480 г. пр.н.е. огромна персийска армия

под командването на цар Ксеркс (син на Дарий Велики) тръгва на военен поход срещу Тесалия в Централна Гърция.

Основната им цел били южните територии, където все още имало демократични и независими полиси. Армията наброявала повече от 300 000 души.

Първоначално гърците решават да се защитават в Долината на Темпи (в непосредствена близост до планината Олимп). Там те изпращат около 10 000 войни.

Но няколко месеца по-късно избрали друга стратегия – защита при Термопили. На това място било възможно да се съберат едва 7000 хоплити.

Война по време на Олипиада

Както по време на битката при Маратон, когато спартанците отбелязвали своя религиозен фестивал Карнея, посветен на Аполон, така и в края на лятото на 480 г. пр.н.е., хора от всички краища на гръцките земи участвали в Олимпийските игри.

Игрите били посветени на Зевс, а сраженията по това време били забранени.

Персите имали информация за тези церемонии и неслучайно избрали именно лятото за похода си срещу Гърция. За голяма тяхна изненада обаче се сблъскват с около 6000 хоплити от различни гръцки региони при Термопилите.

Тъй като сраженията стигнали критична точка,

петимата Ефори (надзорници) на Лакония позволили на спартанския цар Леонид, заедно с 300 хоплити и около 1000 илоти (поробени месни жители на Лакония и Месения, които били държавни роби в Спарта), да влязат в битка въпреки Олимпийските игри.

През първите четири дни, Ксеркс изчаквал елините да напуснат пролива. Той поискал от цар Леонид  и войните му да хвърлят своите оръжия, но вместо оръжия получил горд и лаконичен отговор: „Ела и си ги вземи!“

Последвала силна тридневна съпротива

срещу персийската армия, която загубила над 20 000 души. Неуспешните опити на Ксеркс да премине през Термопилите продължили една седмица.

Имперската армия била изтеглена към Азия. Вероятно заради невъзможността толкова голяма армия да се снабдява с провизии. Елините, за разлика от противника си, били по-добре обучени в строй във формация.

Освен това притежавали и значително по-добри оръжия. Най-големият проблем за малката гръцка армия била обсадата от страна на персите (същата стратегия както при сраженията в Маратон).

По време на битката при Термопилите,

Ксеркс, изпратил голяма част от своите 1300 военни кораби към залива Евбея. Той се надявал да изненада в гръб защитниците на Проливите.

Но внезапни бури в района унищожили много персийски кораби. Легендите твърдят, че по този начин усилията на елините били подпомогнати от боговете. Останало е историята за унижението на персите.

НП/2021