Съзнание

Четирите фази на смъртта: Не е нужно да се страхуваме

Знаете ли, че има четири фази в процеса на смъртта? И всички те зависят от начина, който сме живели.

Първа фаза

При първата фаза Ангелът на Смъртта идва да вземе душата ни и това става след като всички функции на тялото ни спрат.

Ангелът на смъртта е познат с различни имена при различните култури. Той разделя душата от тялото.

Пътят на материалното ни тяло свършва. Ангелът ни води през тунел от светлина, който ни кара напълно да забравим миналото си.

Ние се изпълваме с спокойствие и удовлетвореност, докато се приближаваме към ярка светлина, която става все по-голяма и по-голяма.

Втора фаза

Ние сме достигнали дестинацията, до която ни води Ангелът на Смъртта. Той е изпълнил задачата си и ни оставя сами да поемем към искрящата светлина.

В тази светлина ние виждаме Бог, във формата, в която сме вярвали, че той съществува.

Той ни приветства към измерението на светлината и мира.

Трета фаза

Тук трябва да преразгледаме и оценим целия си живот – всички наши действия, всяка наша крачка.

Въпреки че този процес трае само един миг, той ни показва каква енергия сме създали през живота си.

Тази фаза помага на душата ни да разбере грешките, които е допуснала по време на земния си път.

Четвърта фаза

Душата научава уроците, които са били предназначени за нея по време на земния ѝ живот, без тя да бъде съдена за грешките ѝ.

След това започва новия живот на душата, тя избира нови родители и нова среда, в която я очакват нови уроци.

Този процес е различен за всички, защото всички ние сме на различно ниво на духовни преживявания.

Но общото при всички по време на този процес е, че той е изпълнен с любов и признателност.

Дори тези, които съгрешили или са извършили ужасяващи дела по време на живота си, продължават напред, но техният път ще бъде осеян с трудности.

Ние трябва да се опитаме да излъчваме позитивна енергия през земния си път и да я даваме на другите.

Така този процес на прераждане на душата ще бъде лесен и спокоен.

consciousreminder