Съзнание

Човешката душа е безсмъртна. Това, което се е родило не умира

Онова, което се е родило, никога не умира, то просто не е способно да умре.

Ние с вас сме обречени да живеем постоянно. Живот след живот, форма след форма, отново и отново, векове след векове, сменяйки планета след планета. Каквото и да се опитваме да направим със себе си в своето невежество или отчаяние, ще си оставаме с нашата изначална способност – вечно да живеем, да живеем, да живеем.

Само да живеем, без да умираме никога и без да забелязваме смяната на телата, смяната на вековете и хилядолетията.

И когато вие най-накрая осъзнаете, че притежавате вродената сила да творите със своите мисли и желания всичките си беди, болести и „смърт“, то в този момент ще разберете, че точно по същия начин, от момента на раждането си, сте способни да творите и своите радост, здраве, благополучие.

И разбира се – своето физиологическо безсмъртие

„Смъртта“, като обществено явление в нашия Живот, съществува само в онези „Континууми“, в които развитието на „човешкия“ колективен разум все още не е достигнало по време онази критична маса, която е необходима за активното усвояване от хората на безкрайните простори на Космоса.

По-голямата част от законите са били специално създадени с една единствена цел. Да плашат и поробват хората, да осигуряват на властимащите най-надеждните лостове за контрол над всеки човек, над всяка негова постъпка, дума, мисъл и желание.

В течение на хилядолетия всичко се правело единствено, за да се ограничава „личната“ свобода.

А не да тя да се въздига, та никой от нас да не се поставя над закона, над държавата, над властта, над подтисничеството.

Започнете да четете внимателно

Това се е случвало и се случва само поради факта, че хората не разбират своята безкрайност и не знаят за своето безсмъртие – основните признаци на тяхната изначална Божественост.

За да станете безсмъртни, вие трябва да освободите своето самосъзнание от всички измислени закони.

От всякаква догматична вяра, от всякакви ограничаващи ритуали и да станете наистина безгранични в своето мислене, чувстване и възприятие.

Вие трябва да знаете, че вашият живот може да стане съвършено безграничен само тогава, когато вие самите опознаете и осъзнаете този факт като съществуващ.

Това е единственият Закон, който трябва да признаете и от който трябва да се ръководите.

Тогава ще можете да освободите в себе си онази сила, която винаги е способна отново да твори и отново да възстановява и вас и вашия живот.

Нашето общество трябва спешно да премине към управление, осъществяващо се на основата на чиста информация и всеобща целесъобразност, без да се взимат под внимание каквито и да било частни амбиции.

Ние сме способни да се влеем хармонично в космическото семейство само чрез интензивен качествен растеж на самосъзнанието на всеки „човек“.

Цялата структура на мирозданието е организирана на принципите на тоталната икономия и оптимизация на процесите на развитие на всяка форма на колективен разум.

Следователно, наблюдаваното от нас явление „смърт“ изглежда като съвсем „неикономично“ разточителство на творческия потенциал на света.

За сметка на принудителното „изваждане“ от неговите творчески процеси на най-зрелите и мъдри хора.

Това напълно противоречи на еволюционната тенденция на самото мироздание.

Ако тази тенденция реално съществуваше, то за хората щеше да е предвидена възможност за предаване на културата, знанията и опита не на ниво ДНК (чрез потомството), а по някакъв друг, по-съвършен начин.

Щом това не съществува, то за по-нататъшното развитие на хората остава само една перспектива.

Внимание към това послание

И тя е осъзнаване на илюзията на „смъртта“ и приемане на собствената си безсмъртна природа.

Първото и главно условие, което трябва да изпълните, за да започнете още сега да живеете в режим на вечно безсмъртно съществуване.

Трябва да изкорените от своето мислене всичко излишно, привнесено отвън и измислено, способстващо за реализирането от вас на страха от „смъртта“.

Защото именно по тази подсъзнателна причина след половото съзряване основните хормони постепенно престават да се изработват в организма ви.

Като по този начин пускат в действие активизираната от вашите ограничени представи програма на „смъртта“, според която вие автоматично се префокусирате не във формите, които не познават стареенето, а в „сценарий на развитие“, в който вашето тяло започва бързо да се износва, да боледува, да грохва и да „умира“.

Като си купувате скъпи застраховки и средства за лична безопасност, като избирате предварително различни начини за защита от предполагаеми врагове и „смъртоносни“ ситуации.

Като си купувате предварително място на гробището и си набавяте дрехи за бъдещото си погребение, вие правите абсолютно всичко възможно, за да ускорите процеса на настъпване на своето остаряване и „смърт“, които очаквате със завидно упорство, заслужаващо съвсем друго приложение.

Не го правете никога

Тъжните мисли за бъдещата ви старост, за това, че вашето тяло скоро ще остарее и умре, ви извеждат на най-късата финална права, водеща към „смъртта“.

Никога не мислете за това колко дълго ви остава да живеете, защото ще живеете вечно.

Избавете се от всякакви понятия, фактически потвърждаващи това, че сте „смъртни“. Освободете се от всичко, което намеква за възможна кончина на тялото ви.

Включително и честването на рождените ви дни като паметни дати – най-трайните и нагледни свидетелства за неотменното увеличаване на броя на изживените от вас години.

Оттук нататък именно това трябва да стане истинска свръхзадача за вашето самосъзнание.

Ако се решите на осъзнато безсмъртие, то още веднага, без да отлагате за утре, прекратете стария начин на живот, построен върху осъзнаването на вашата „смъртност“ и започнете да формирате съвършено нов живот, надеждно базиращ се на безупречното знание, на дълбокото разбиране на законите на мирозданието и на умението да се прилагат тези Закони и знания във всеки изживяван от вас миг.

За тази цел не е необходимо да правите нищо със своята сегашна Форма.

Няма нужда да променяте нито дрехите си, нито прическата си, нито очилата.

Става дума не за външно визуално преобразяване, а за многобройни вътрешни промени, засягащи цялото самосъзнание и устройство на живота и формиращи вашите отношения със заобикалящия ви свят и „хората“, които го населяват.

НП/ Орис „Безсмъртието е достъпно всекиму”