Тайни и загадки

ЧУЖДИ ОЧИ НИ ДЕБНАТ ОТ ЗАГАДЪЧНАТА ТЪМНА МАТЕРИЯ?

Тъмната материя е една от най-мистериозните субстанции, „непозната“ на човека. Възможно ли е тя да е дом на цивилизации, които  не можем да видим?

Изследователи твърдят, че има улики за това.

За тъмната материя се знае още от 1977 година. Тогава учените предполагат, че тя съставлява 85% от цялата материя във Вселената.

Нейното съществуване би обяснило ротацията на галактиките и как небесните тела запазват структурата си, а не се реят в различни посоки.

Екип руски учени добавя интрига към една от най-запленяващите теми, свързани със Вселената, като твърдят, че тъмната материя е дом на „сенчести цивилизации“.

Сенчестите господари на Вселената

Те биха били невидими за нас, тъй като хипотези твърдят, че тъмната материя е съставена от частици, които не си взаимодействат с тези от нашата Вселена.

Това означава, че не бихме могли да видим една цяла вселена, дори тя да се намира пред очите ни.

Изследователите теоретизират, че така наречените „Бозе“ звезди могат да съществуват в тъмнината около галактиките.

За да изпробва теорията си, екип руски учени, на чело с Дмитрий Левков от Руската академия на науките, иска да разбере как може да се формира Бозе-Айнщайнова кондензация в тъмната материя.

Бозе-Айнщайнова кондензация е състояние на материята, съставено от газ и частици, които се изстудяват до почти абсолютната нула (-273.15 С).

Целта е да се открие дали това е възможно и в тъмната материя.

На теория Бозе-Айнщайновата кондензация може да се формира при огромно гравитационно притегляне и да кондензира в суперфлуид. (superfluids)

По думи на доктор Левков „след 100 000 пъти по-дълъг период от очакваното частиците спонтанно формират кондензат, който е във формата на сферична капка и напомня на „Бозе“ звезда под влиянието на гравитацията.“

Ако такива звезди съществуват, то се поставят нови въпроси за това какво може да се крие в тъмната материя.

На теория тя да е съставена от различни видове частици точно като нашата Вселена. Това поражда съмнения, че точно пред нас има изцяло друга цивилизация.

И тя ни дебне от огромната тъмна бездна.

express.co.uk