Тайни и загадки

Конспиративният проект „Синият лъч“

Тази статия е взета от „Международната свободна преса в Канада(бел.ред.) Мрежата на Международната свободна преса в Канада не е религиозно сдружение, нито е политическа организация, а световно известна изследователска агенция по печата, в областта на политиката, икономиката, медицината и отбраната.

Агенцията е специализирана в изследванията и публикуването на специалните доклади, както и аудиорепортажи, показващи скритата действителност на Обединените нации, конспирацията, свързана с налагането на Новия Световен Ред.

Нашата задача е да предложим на хората информация, за да разберат, че списъкът на събитията довеждащи новия Световен Ред не е просто една илюзия, сън или параноидна теория, а всъщност този списък е част от един невероятен проект.

Какво цели този проект?

Да премахне традиционната християнска религия, като подмени всички религии с една универсална религия, изградена върху култа за човека.

Да премахне националните идентичности и национална гордост, като на тяхно място се изгради една световна идентичност и новопридобита гордост за „гражданство на света“.

Да премахне семейството, познато в досегашния му вид и го замести с индивидуалности, всички до един работещи за процъфтяването на Новия Световен Ред.

Да разруши индивидуално артистичните и научно-творчески способности, за да приложи едностранното виждане на Новия Световен Ред.

А това обявяване на война

от страна на Обединените Нации, е за изпълнение на всеобщото, задължително членство в Обединените Нации, за засилването им като съюз чрез мултивоенни, мултиполицейски сили.

Световна организация за правосъдие в Обединените нации с Международен трибунал, Световно търговско споразумение, касаещо всички нации, край на „Студената война“ и локалните войни, каквито все още има.

И не на последно място задължение за мир, подкрепено от страна на държавните конституции. И така после идва ред на Новата световна религия и Новата култура за всички по света.

Ако искаме да проумеем какво представлява

Проекта на НАСА „Синият Лъч“, ние трябва да се върнем една страница назад към „зората на Ерата на Водолея“.

Това е свързано с 1982 година и е трябвало да се случи тогава,  точно преди изпълнението на Новия Световен Ред, което се е очаквало да започне през 1983 година.

Добре е да поясним, че „Синият Лъч“ като проект е бил предназначен за 1983 година. Бил е отложен, не се знае защо.

Но от този момент, 1983 година, авторите на проекта реално са усъвършенствали своите нови технологии и нововъведения в областта на хардуера и софтуера, с които тяхната Система, т.е. Проекта, част от друг по-глобален Проект, може да стане възможен за осъществяване.

---

  1. Международна армия
  2. Международна полиция
  3. Световна инвестиционна банка
  4. Световно правителство под флага на Обединените Нации
  5. Световна банка за опазване и съхранение на планетата, което значи всички „зелени“ движения да бъдат обединени под покрива на тази институция, иначе са принудени да изчезнат.
  6. Световна религия, при която доктрините на досегашните църкви ще бъдат разрушени из основи и заменени с една Нова световна религия на „Ерата на Водолея“.
  7. Световна класификация за седемте раси, включваща определяне положението на човеците роби, предназначени да изпълняват определени задачи, независимо дали искат, или не.
  8. Квартири на Обединените Нации за тези, които не възприемат Новата система.
  9. Световна земеделска система и Система за осъществяване на контрол върху храните и витамините.

Новият Световен Ред

ще бъде изграден на основата на междуправителствена организация, включваща Русия, Великобритания, Съединените Щати и други.

Това трябва да бъде нов политически и духовен свят, който да измести стария, под чийто флаг живеем сега.

Какви са плановете на Новия Световен Ред?

Планира се унищожаване на всички хора, които вярват в Библията, или прекланящи се пред Исус Христос, както и пълно отстраняване на Християнството.

За да се постигне този план, Новият Световен Ред постепенно променя националните закони, имащи връзка с християнските вярвания и символи.

Така например кръстът (вече в някои страни) бива поставен извън закона, както и религиозните християнски празници и церемонии се подменят с Ню-Ейдж-фестивали по целия свят.

Предвижда се елиминиране и пълно унищожаване

на всички тайни общества и братства, храмове и светилища, намиращи се извън контрола на служителите на Новия Ред, считани от тях за сериозна заплаха, особено след като бъде приложена единната световна религия и единното световно управление.

Новият Световен Ред планира също и премахване на националните валути, както и въвеждане трансфер по електронен път в сферата на търговията, с помощта на т.нар. високо технологични магистрали.

Това което трябва да бъде разбрано е, че никой няма да остане свободен да поддържа своето старо вярване и в същото време да влезе в Ню-Ейдж религията.

Това ще бъде невъзможно. За тези, които не приемат Новия Световен Ред, които го отхвърлят, неговите служители са подготвили преобразователни лагери.

Новият Световен Ред е изграден върху диктатура

Диктатура която дава илюзия за демокрация. И за да се поддържа тази илюзия за демокрация лагерите и робския труд ще бъдат прикрити под земята под формата на масивни колонии, които се изграждат в момента, докато четете този доклад.

Планира се класификация на т.нар.“несигурни затворници“. В международния „преквалификационен“ център, политическите и религиозни затворници ще бъдат преобучавани със съответните мерки според случая.

Тоест да станат способни да възприемат международната програма, възхваляваща добродетелите на световното правителство в името на благото на цялото човечество.

(бел.ред.) Издателят на този материал в Канада твърди, че авторът на доклада и неговия колега са намерени убити. Единият в Канада, а другият докато е бил на посещение в Ирландия.

Превод: Емилия Манолова