Съзнание

Далай Лама за връзката между духовността и квантовата физика

„Въпреки че има определени разлики аз мисля, че будистката философия и квантовата механика имат много общи идеи за представата, която ни дават за света. В тези чудесни примери можем да видим плодовете на човешката мисъл.“

– Далай Лама

Векове наред науката и духовността са считани за противоположни познания. Хората били или „Божи човек“ или „Човек на науката“ без да има някаква пресечна точка.

Все пак сега наблюдаваме сливане на наука и духовност чрез квантовата физика.

Квантовата наука потвърждава това, което будистите и други духовни ученици са преподавали в продължение на хиляди години, помагайки на хората да приемат духовното си естество.

Ние сме част от едно цяло и науката най-накрая започна да го доказва. Мнозина значими религиозни фигури и учени разпознават връзката между духовността и науката, включително Далай Лама.

Той няколко пъти е говорил за приликите между квантовата физика и духовността. Той дори посети конференция по квантова физика и изнесе реч по темата.

Връзката между духовното и научното

През 2015 година, Тензин Гяцо, 14-ят Далай Лама посещава двудневна конференция по квантова физика и философията на Мадхиамака в Ню Делхи.

Мадхиамака се превежда като „този, който седи в средата“ и принадлежи към будистката духовна школа Махаяна, основана от будисткия философ Нагарджуна през втори век.

На конференцията били обсъдени теми свързани с човешкото съзнание, науката и будизма и включвала панел от експерти, физици и монаси.

Като един от лекторите на конференцията Далай Лама отправи следното послание:

„Надявам се конференции като тази да обръщат внимание на следните цели – да разширим знанията си и да допълним представата си за реалността, за да можем по-добре да се справяме със смущаващите ни емоции.

През 20-ти век учените забелязаха, че спокойствието на ума е важно за физическото здраве и благополучие. Като резултат от съчетаването на добросърдечността и интелигентността се надявам да сме по-добре подготвени да допринесем за благополучието на човечеството.

След като дойдох в Индия като бежанец имах възможността да се срещна с много различни хора, включително и учени. Преди 30 години започнах да провеждам различни разговори на тема космология, невробиология, физика, включително квантова физика, и психология.

Преди около 20 години индийският физик Раджа Рамана ми каза, че е започнал да чете Нагарджуна и бил удивен да открие, че много от написаното било свързано с това, което той знаел за квантовата физика.“

Това, за което Далай Лама говори, е че древните познания в тези будистки писания днес биват доказвани от квантовата физика.

Какво е квантова физика?

Квантовата наука открива, че физическите атоми са изградени от вихри от енергия, които се въртят и вибрират, всеки със свой уникален енергиен отпечатък.

Ако се вгледаме под микроскоп в конструкцията на атома, ще видим много на брой безкрайно малки вихри от енергия, наречени кварки и фотони.

Те съставят структурата на атома. Ако се вгледаме дори още по-надълбоко в конструкцията на атома, ще видим една празнина.

Атомът няма физическа структура, следователно ние нямаме физическа структура, както и всичката друга материя във Вселената.

Всичко е съставено от невидима енергия. От там физиците стигат до редица открития, включително и, че ние създаваме нашата собствена реалност.

Квантовата физика ни показва и, че настоящето може да променя миналото, че времето е просто илюзия и, че отвъдното съществува.

Квантовата механика е науката на съзнанието и духовността, доказвайки, че сме свързано с всичко, което съществува, което също е илюзия.

collective-evolution