Новини

Дали квантовата физика доказва съществуването на задгробен живот?

Възможно ли е квантовата физика да доказва, че съществува задгробен живот?

Ученият Робърт Ланза смята, че теорията за Биоцентризма ни показва, че смъртта е само илюзия на съзнанието. Според професор Ланза животът създава Вселената, а не обратното.

Едно от най-противоречивите твърдения на Ланза е, че ако пространството и времето не са линейни, както предполагат множество научни теории, тогава и смъртта не може да е реална.

Стане ли дума за подобни идеи, ние до някаква степен ги знаем, но на интуитивно ниво, като после те често биват доказвани и научно.

Дали не се фокусираме твърде много върху рационалната дясна част на ума и не забравяме света, който съществува паралелно на нашия?

Тези идеи са познати на хората в продължение на вече хиляди години, но просто все още не са приети от съвременната ни култура.

Какво е Биоцентризъм

Теорията на Биоцентризма описва реалността като процес, чиято фундаментална основа е съзнанието. Въпреки че теорията е непълна, тя бива приета от нобелови лауреати по физиология до астрофизици от НАСА.

В нея Ланза обяснява, че без съзнанието цялата материя във Вселената е в постоянно състояние на вероятности, времето не съществува, а космоса е просто концепция, чрез която да си обясним всичко.

Изглежда съзнанието ни функционира повече като дигитален часовник, отколкото като аналогов.

Ние не възприемаме постоянен поток на преживявания, те могат разбити на интервали – времеви кванти от 0.042 секунди.

Всяка кванта съставя един момент на съзнанието. Всяко състояние на съзнанието носи информация и на теория може да бъде съхранено в база данни.

Ако запълним теорията на Биоцентризма с неврологията и квантовата механика, остават само квантовото състояние на съзнанието.

Реалността, която познаваме, не съществува. И ако трябваше да си представим каквото и да е състояние на съществуване, би изглеждало като безкрайно море от информация, в което всички вероятности са възможни.

Да си представим всички тези вероятности в безизмерно пространство е и без време е много трудно. Но това е най-близкият образ на реалността, който вероятно ще можем да си представим.

Доказателство за задгробния живот?

Според откритията на квантовата наука, правата времева линия, която възприемаме, е само илюзия.

Това предполага, че реалността може напълно да изчезне, или най-малкото да стане крайно непоследователна, във всеки един момент.

Но причината да възприемаме един структуриран свят с природни закони, е последователните закономерности, които се развиват според математически принципи.

Тъй като всяка закономерност може да съществува в безкрайността, единствената връзка между две независими квантови момента на съзнанието е информацията, която се припокрива.

Закономерности могат да бъдат намерени във всеки хаос. Съзнанието изисква невероятно сложни структури, за да съществува.

Мозъкът ни има невероятната способност да рационализира изключенията в нашата реалност. Закономерността на квантовите моменти на преживяванията е безкрайна.

Това означава, че статистически задгробния живот е неизбежен.

thirdmonk