Новини

Дали пътешествие във времето е възможно без парадокси?

Студент от университета в Куинсланд, като използва методите на математическата физика показа, че пътуването във времето е възможно.

Освен това не бива да се получава т.н. „парадокс“ поради нарушение на принципа на причинно-следствената връзка.

Класическата динамика казва,

че ако знаем състоянието на системата в определен момент от времето, тогава можем да разберем какво се е случило с нея в миналото.

Този принцип ни позволява да правим всичко – от изстрелване на ракети в космоса до симулиране на поток от течности.

Общата теория на относителността на Айнщайн обаче предсказва съществуването на вериги във времето или пътуване във времето. На теория това преобръща изучаването на динамиката.

Засега няма единна теория,

която да съчетава теорията на относителността с класическата физика.

Днес физиците твърдят, че и двете теории не могат да бъдат истина едновременно. Въпреки това виждаме потвърждение и за двете.

Сега учените от университета в Куинсланд са намерили начин да опишат математически пътуването във времето по начин, който избягва парадоксите във времето и изпълнява принципа на Новиков за самосъгласуваност.

Парадоксът е следният:

например искате да се върнете назад във времето и да предотвратите инфекцията на нулевия пациент с COVID-19. Тогава пандемия няма да възникне и няма да имате мотивация да промените миналото в бъдеще.

Този вид парадокс кара хората да мислят, че пътуването във времето е невъзможно. Но изследователите са показали, че все още е възможно.

Просто когато пътувате назад

във времето, не можете да направите нищо, което би предизвикало парадокс. Според авторите събитията просто ще бъдат коригирани, за да бъдат логически съвместими с това, което ще се случи в бъдеще.

Например, ако предотвратите заразяването на пациент нула с коронавирус, можете сами да станете пациент нула и пандемията все пак ще започне.

Според учените те са открили няколко нови математически процеса, които показват, че колкото и да се опитвате да създадете парадокс, събитията винаги ще се адаптират, за да избегнат нарушаването на принципа на причинно-следствената връзка.