Съзнание

Дали ще се сбъдне древното пророчество за духовното ни пробуждане

Индигенни народи от всички краища на света споделят едно и също пророчество, отнасящо се за съвременния свят. Според него хората по света ще се съюзят след духовно пробуждане и ще имат една и съща цел – мир на Земята.

Днес за индигенните култури е трудно да си спомнят ученията и си и мъдростта, предавана през вековете.

Начинът, по който западния свят ги представя, също не им помага, но е факт, че те били изключително развити.

Те знаели как да живеят в хармония с природата и техните учение били изключително дълбоки и духовни.

Нивото, на което те разбирали планетата, космоса, науката и математиката все още смайва учените.

Все още остава мистерия как те са построили голям брой древни структури, тъй като би било трудно те да бъдат построени и днес с помощта на модерни технологии.

Тези хора притежавали невероятни знания и били изключително развити, но за жалост колонизацията довела до края техните постижения.

Според някои изследователи, техният брой в Америките, преди да бъдат „открити“ от европейците, наброявал на 100 милиона.

Когато тези култури били заличени, ученията, знанията и мъдростта им също били изгубени. Те били изместени от религиозна индоктринация.

Оттогава насам индигенните култури са преминали през безкрайно много трудности, за да възвърнат знанието, което са изгубили.

Идва ли промяната – какво ни казва пророчеството?

Тези култури имали пророчества. Много от тези народи разказват за време, в което всички тези знание ще бъда изгубени, но впоследствие ще се завърнат на Земята.

Според индианците това щяло да бъде времето, когато кондорът и орелът ще се съюзят.

Според тях индигенните култури и кръвните линии ще се завърнат. Но пророчествата не говорели само за духовното пробуждане на тези хора, а на цялата планета.

Това е процеса, през който преминаваме днес. Идва ли времето, в което човечеството ще заживее в хармония с природата.

Човечеството има потенциала да живее в мир.

Разкриване на „тъмните сили“

Все повече хора се пробуждат и виждат света, такъв какъвто е. Те осъзнават кои са „тъмните сили“, които властват. Те разчитат на манипулацията върху човешкото съзнание.

Нашите мисли, чувства и възприятия за света са напълно изменени от същите сили, които са се опитали изцяло да заличат индигенните учения и знания.

Ние осъзнаваме, че сме манипулирани, че имаме силата да се променяме, че съществува друг свят отвъд физическия.

Нематериалната наука се развива изключително бързо. Знанието за метафизичният свят става все по-разпространено.

Всичко това е част от духовната трансформация на съзнанието, през която преминава човечеството.

Всичко е част от древните пророчества.

collective-evolution