Новини

Дали смъртта е краят на всичко? Страхът остава винаги


Колко кратък е живота между люлката и гроба! Детство, тийнейджърство, зрелост, старост –  всичко свършва сякаш за няколко години.

Смъртта идва при всички

Смъртта премахва социалните различия. Тя не прави разлика между статута, ситуациите, пола, възрастта или постиженията. Тя почуква на вратата като неочакван гост.

Ето защо най-големият въпрос остава ─ как би могъл човек да знае какво става след смъртта? Дали тя е краят на всичко? Или има ли живот след смъртта?

Има много въпроси за смъртта, на които е трудно да се отговори. И мъртвите не дават отговор на живите.

Времето изтича за всеки. Може да не живеете толкова дълго, колкото си мислите…

Дали смъртта е краят?

Какво се случва, когато човек умре? Смъртта ли е краят на всяко съществуване? Или тя само променя начина на съществуване?

Всяка религия вярва в живота след смъртта. Християнството, ислямът, индуизмът и всяка друга религия като цяло вярват в живота след смъртта.

Само системите, които отричат ​​Бога, отговарят отрицателно.

Вярващите в Бога знаят, че има място на съвършен мир и радост за добрите хора или място на крайна болка и мизерия ─ за лошите. Животът след смъртта се определя от начина на живот изживян на земята.

Въпросът за безсмъртието на душата е основата на проблема. Има ли доказателства, за да приемете идеята за живот след смъртта? Определено има.

Ето няколко:

Почти всяко племе и хора, културни и некултурни, образовани и необразовани, древни и съвременни, мъже и жени вярват в живота след смъртта.

Историята дава свидетелства за безсмъртието

Всеки студент по история и археология ще се съгласи, че човечеството винаги и навсякъде е вярвало в безсмъртието и в живота след смъртта. Пирамидите в Египет и в други държави свидетелстват за този факт. Техните религии и заклинания показват вярата им в живот след смъртта.

Храни и напитки били поставяни в гробовете за храна на мъртвите. В египетската „Книга на мъртвите“ има молитви и формули за водене и защита на мъртвите в отвъдния свят.

В индуизма смъртта се смята за временен край, тъй като душата ще се върне, след като поправи курса си в друга физическа форма.

Индуистът вярвал и копнеел атма да се присъедини към параматмата (Върховната душа), за да постигне вечно блаженство. Те стриктно съблюдават много церемонии за мъртвите, така че душата на мъртвите да постигне мокша.

Будистите вярват в съществуването на двадесет и четири небеса. Те имат много молитви и церемонии, които строго съблюдават, за да помогнат на мъртвата душа.

Вавилонците вярвали, че милостивите сред боговете ще възвърнат живота на мъртвите

Как възникват тази идея и вяра в живота след смъртта? Атеизмът и агностицизмът нямат разумен отговор. Само теизмът има отговора. Бог е поставил съвест или душа във всеки човек.

Логически съображения. Логично погледнато, безсмъртието на душата е най-разумното нещо, в което трябва да вярваме.

Законът на природата е живот от смъртта; сътворяване от унищожаване. Ако зърното от пшеница остане такова, каквото е, то няма да се възпроизведе.

Човекът е същество състоящо се от тяло и душа-дух

При смъртта духът-душа се отделя от тялото. Тялото се завръща към земята. Но къде отива духът-душа?

Какъв може да е най-великия акт на доброта, който науката може да направи за човечеството, за да облекчи всяко нещастие? Не е ли това именно смъртта?

Никой разумен човек не би помислил така. Защо? Защото смъртта не е краят на живота. Тя само променя формата на съществуване. Животът продължава!

Нормалният копнеж на човека е да живее въпреки страданието. Хората предпочитат да страдат дори от крайна болка, но да живеят, вместо да умрат и да облекчат болката!

Факт е, че повечето хора не са готови да дадат отчет за своя живот и дейности тук на земята. Затова те искат да отложат смъртта.

Логичната опция

Защо тогава хората търпят всякакви страдания, когато могат да прекратят всичко като изберат смъртта? Но никой не избира смъртта. Вместо това, всеки иска да живее по-дълго.

Живейте отговорен живот днес, така че ако има живот след смъртта да не сте на загуба.

По-добре е да вярвате в живота след смъртта и да живеете трезвен, разумен и морален живот, така че живота ви след смъртта да бъде възнаграждаващ.

от Нихил Якоб