България

Дамян Попхристов: Тракийското познание идва от атлантите

В България се раждат най-внушителните Орфееви мистерии, астрономически школи и извънземни знания за отвъдното. 8000 години пр. Хр. злато и скъпоценности са украсявали храмовете и домовете на траките. Занаяти, непостижими с най-модерни технологии удивляват човечеството и до днес.

Стойчо Керев: Господин Попхристов, как тъй става, че темата за траките е толкова коментирана в наши дни?

Дамян Попхристов: Коментирана е защото я носим в гените си. 40% от нашия генетичен материал е тракийски и ние я имаме в генетичната си памет. Иначе е доста дискусионна, защото артефактите се тълкуват по много различни начини.

Но когато говорим конкретно за траките и за мистериите, които те създават, неминуемо навлизаме в сферата на езотеричното и там доказателствата са доста спорни, тъй като това е познание, което не се записва по обясними причини.

Но когато говорим за траките, просто трябва да си дадем сметка, че говорим за мисията на един народ, който е пряко свързан с мисията на българите.

Всеки един народ има своята мисия и на тази база се гради и неговата карма. Народите имат карма, която зависи от това доколко добре и как изпълняват мисията, с която са натоварени. В този смисъл и траките имат такава мисия.

Най-общо казано тя се изразява в това, че трябва да бъде съчетано земното с небесното по един перфектен начин, за да се осъществява тази хармония в живота, която да свързва висшето със земното.

Траките владеят това познание, което получават от атлантите. Те са точно толкова напреднали, колкото са и египтяните, тъй като по онова време те живеят в Северна Африка, Близкия Изток и Балканите. Херодот не случайно говори, че са най-многобройния народ след индусите.

Стойчо Керев: И тук искам да внесете яснота. Можем ли да се доверим на твърденията, че траки и египтяни са съжителствали и общували в древността?

Дамян Попхристов: Именно. Точно един и същ народ едва ли, но това, че са съжителствали е повече от ясно.

Траките получават своето езотерично познание директно като наследство от атлантите и го доказват с всичките онези постижения, които имат – в обработката на златото, в култовете, които създават, в начина си на живот и в управлението си.

Тоест те знаят, че трябва да осъществят този контакт небе-земя по един перфектен начин и че това нещо може да стане само и единствено по пътя на посвещението.

Стойчо Керев: Какви научни аргументи могат да бъдат приведени за защита на вашата хипотеза и паралелите между траки и египтяни?

Дамян Попхристов: Това че има много паралели се обяснява просто с общия източник. И египтяни, и траки получават знание от атлантите, което е за свръхвъзможностите им тогава.

И като погледнем какво е нивото на народите около тях, то е много ниско. А пък изведнъж имаме една блестяща цивилизация като египетската, която 3000 години почти не се развива, тя започва свръхразвита и завършва такава.

Траките също получават това познание, така че паралелите в погребалните им ритуали и в начина, по който се отнасят към смъртта не е са толкова изненадващи. Когато говорим за безсмъртието, въпросът е по какъв начин траките се отнасят към смъртта.

И тук не мога да не спомена както Орфей, така и Залмоксис. И двамата са били в Египет, т.е. получаването на това херметично познание никак не е чуждо за тях.

Конкретно при Залмоксис темата за безсмъртието придобива много конкретна форма – душата е безсмъртна, а тялото смъртно.

Орфей твърди, че тялото е нещо като калъф, в който е “арестувана” душата и тя трябва да бъде освободена от там чрез ритуали и пречистване. Залмоксис твърди, че душата може да се преражда.

Стойчо Керев: Точно това, което казвате поражда и най-големите спорове, нали така?

Дамян Попхристов: Това че тялото се преражда и възкресението е доказателството е основата на езотеричното познание, което идва по линията на мистериите.

Името на Залмоксис произлиза от факта, че когато се е родил, траките са увили тялото му с меча кожа, която те наричали залмос, обаче това има и съвършено друг езотеричен смисъл.

Първо – името означава също и покровител и второ – мечката има много специфичен езотеричен смисъл, на прераждането и възраждането, свързано с летаргичния и сън.

Стойчо Керев: Каква е основната разлика между египетската и тракийската цивилизация, за да разберем и отношението на траките към тяхната мисия?

Дамян Попхристов: Голямата разлика е в това, че египтяните създават една централизирана държава.И всички данни сочат, че тя се развива като една добре структурирана система.

Докато траките не правят държава, но не защото са глупави или не могат да го направят.

Просто защото тяхната мисия се изразява в това, че те трябва да активират 64 енергийни центъра (голяма част от тях на територията на България), което да спомогне за формирането на магнитната решетка на Земята така че космическата вибрация да бъде благоприятна за развитието на петата раса.

Това е космическата мисия на траките и те я изпълняват перфектно. Затова те живеят на племена, макар че са най-многобройния народ, те нямат държава, защото нямат нужда от нея, тя би им попречила да осъществят тази мисия.

Те трябва да активират тези 64 центъра и го правят на всички места, където има специфично струпване на космическа енергия. Почти всички тракийски култови места са свързани с природен феномен, обикновено някакви скали.

Защото камъка е паметта на водата. Водата е основната живителна енергия и сила, която носи енергията на Светия дух, там, където има камъни има особено излъчване и траките знаят това.

Достатъчно е да си представим Белинташ, Бегликтагш, Перперикон и Татул, където всичко е свързано с някаква природна формация.

Отдолу може да текат реки, те са като вените и пренасят космическата енергия, а камъните я концентрират и я излъчват. Затова траките правят своите храмове и култови обекти на такива места.

Стойчо Керев: Да приемем, че такава мисия съществува. Какво следва?

Дамян Попхристов: Да, след като активират тези 64 центъра, те имат вече и втора мисия. И тя е оформянето на държава на принципа цар-жрец, което представлява самият Залмоксис.

Събирането на цар и жрец в една функция всъщност са двата мистични полюса. Царят е този, който отговаря за справедливостта, а жреца е наставникът и той отговаря за милостта.

Когато двете функции се съберат в едно, се получава перфектният синхрон, което е мисия на траки и продължена след това от българите. А именно – перфектният синхрон между горе и долу, за да стане всемирния закон.

В тази посока мистичните култове на траките имат основна цел – освобождаването на човека от страха. Затова култовете, които са само за посветени трябва да прекарат посвещавания през това да се съпреживее смъртта приживе, за да престане страха от нея и да се възприеме като един момент от общото развитие.

Това обяснава защо траките имат такова отношение към смъртта и защо гърците толкова се втрещяват, когато те плачат, когато някой се ражда и се радват, когато някой умира.

А това идва именно от разбирането за безсмъртието на душата и за смъртта само като един преход, който освобождава човека от страха.

Когато човек е освободен от този вид страх чрез култовете им, той започва да възприема висшата енергия и висшите послания по съвсем друг начин.

НП/2021