България

Денят на народните будители е силата и енергията на народа

Първи ноември е общобългарски празник

на историческата памет и на националното ни самочувствие, отстоявано с години и десетилетия.

Принос за това имат стотици и хиляди знайни и незнайни книжовници, наставници и просветители, борци за национално освобождениие, вдъхвали вяра в собствените сили на народа за трудностите, пред които пътят на историята ги изправял неведнъж.

Ето какво ни казват днес

учениците от Националната Априловска гимназия в Габрово, създадена през 1835 година:

„Денят на народните будители възниква в трудното време на душевна разруха и национална покруса след неуспеха в Първата световна война.

Сринатият възрожденски идеал

за мнозина вещае разпадане на националната ни ценностна система. В такъв момент българите избират историческия опита да ги води.

Те се вглеждат в най-светлите имена на българското духовно минало. Търсят съприкосновение с онези, които в трудно и безперспективно време с мощта на своята мисъл възстановяват равновесието и духовния уют на българите:

Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, Св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги С. Раковски.

И още – Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание. Всички те заслужават днес имената им да бъдат изказани на глас.

Първи ноември е онзи ден,

в който спокойно можем да седнем и да обърнем поглед назад, в десетилетията, във вековете и да помислим за миналото, за да видим не само празника, но и символа.

Символът на вярата, символът на спомена за миналото, което ще проправи пътя на бъдещето, символ на онова, което стои точно пред нас, но върху което ние така и не се замисляме.

И най – вече да ни накара да си спомним, да се поучим, да се преклоним и да подражаваме, да продължаваме и никога да не забравяме. Поклон пред паметта на всички светци, възрожденци, революционери, творци, борци и герои.

„Будител“ има санскритски корен

буда, който означава зрящ, буден. Това ни дава основание да приемем, че званието будител имат честта да носят всички учители, „зрящи” духовни водачи, изковаващи от слово най-мощното оръжие и да допълним руския учен акад. Дмитрий Лихачов:

„Плътта на българската държава създаде Аспарух, нейния дух – Кирил и Методий, Черноризец Храбър, Йоан Екзарх.

И чуждите завоеватели не можеха да поробят тази държава на духа, защото в защита на българския народ в плътен строй застанаха писмеността, езикът, литературата и българскте учители.“

НП/2022