Тайни и загадки

Древният орден на Пазителите. Битката на добрите и злите ангели

Ние сме наблюдавани не само от правителствените агенции, но и от същества извън нашия свят. Можем да намерим данни за съществуването на специалните пратеници в текстове за група древни, известни като Пазителите.

В четвърта глава от Книгата на пророк Даниил те са описани като група божествени надзиратели, по-късно асоциирани с ангелите. Пазителите по същество са пратеници. Затова и много учени ги смятат за вид ангели.

Тяхната задача е да управляват Земята и да бдят над хората. Някои от тях са добри и си вършат работата съвестно. А други са лоши. За тях се казва, че всичко на Земята се случва по тяхно нареждане и се изпълнява от техните агенти.

Битката между двете фракции е видна на земята. Войни, насилие, злато, власт. Каквото горе, това и долу. Но как започва всичко това?

Един от най-известните извори е „Книгата на Енох“. Тя съдържа историята на прадядото на Ной, която била премахната от Стария завет на събора в Лаодикия през 4-ти век.

В третата книга на апокрифния текст, Енох казва, че един ангел, известен като „Наблюдателя“, го отвежда на борда на огнена колесница, която се възнася на Небето. Разказът му е изключително подробен и съобщава за кристални стени, със светлина излизаща от тях. И забележете, за кристални стаи.

Звучи така, сякаш някой с примитивни езикови умения се опитва да обясни една научно-фантастична реалност.

В много отношения това прилича на отвличане от извънземни – те го вземат на космически кораб, показват му Земята и му дават специални инструкции. Книгата на Енох също така посочва, че 200 Наблюдатели слезли на Земята.

Причината – да надзирават човечеството и подпомагат напредъка ни. Казва се, че Наблюдателите са научили човечеството на най-различни изкуства и науки, които преди това са били известни само на небесните „ангели“. А това включва астрономията, метрологията, използването на оръжия.

Възможно ли е Пазителите от Библията и Книгата на Енох, наистина да са отговорни за днешната цивилизация? И че продължават да променят нашия генетичен код? Или може да има друго обяснение?

Легендите казват, че Пазителите се борят помежду си и манипулират части от човечеството, за да изпълнят своята програма. Следователно, тъкмо те подтикват народите да тръгнат на война и да се бият за техните цели, а не за нашия напредък.

НП/2017