Новини

Древните са вярвали – човек става безсмъртен защитен от една книга

Древните са вярвали

човек става безсмъртен защитен от една книга. Тя съдържа, според много археолози неземна информация за трансформирането на душата. Египетската книга на мъртвите е стара колкото самата цивилизация.

Тя дава рисува също така и първото видение за деня на страшния съд. Книга, която може да отговори на въпросите, които човечеството си е задавало от хилядолетия. Текстовете с тайна символика, магии и тежки заклинания са открити в древните храмове. 

Археолозите разполагат с над 25 000 копия

на Книгата на мъртвите. Най-старият текст датира от 1500 г. пр. Хр.. А най-запазеното от 14 век сл. Хр. е в Британския музей и съдържа 65 молитви и магически заклинания.

Тази изключителна творба е един от най-дългите свитъци, открит някога. Ако се развие, дължината му достига до невероятните 24 метра.

Интересен факт е,

че голяма част от Десетте Божи заповеди могат да бъдат открити в „отрицателните“ изповеди. Възможно ли е Десетте Божи заповеди, писани неколкостотин години след Книгата на мъртвите, да са преписани от отрицателните египетски изповеди?

Почти всички от Десетте Божи заповеди, нещата, които са забранени с тях, се появяват в Книгата на мъртвите.

Влиянието на Книгата на мъртвите

и на египетската култура върху Библията е потвърдено от различни изследователи. Те дори отиват по-далеч като твърдят, че системата от ценности на Стария завет изцяло е основана на Книгата на мъртвите.

Антропологът д-р Стюарт Смит твърди, че това е и книга за магии, която да помогне на умрелите в отвъдния свят. А също така и за процеса на трансформирането на човек в безсмъртен.

Последното изпитание

е най-важно за пътника в отвъдното. И ако не го издържи, използвайки правилно Книгата на мъртвите, ще бъде хвърлен на чудовището Амит.

То е поглъщач на душите, поглъщач на мъртвите.

Задачата на това създание,

което съчетава крокодил, лъв, хипопотам е незабавно да погълне всеки починал, който е намерен за виновен в залата на правосъдието.

Ако Амит изяде сърцето ви, то вие спирате да съществувате. За древните египтяни това е било най-страшното нещо. Няма по-голямо наказание от това да спреш да съществуваш.

НП/д-р Стюарт Смит