Съзнание

Две могъщи думи определят целия живот и кодират следващия

Замисляли ли сте се наистина за силата на думите? Осъзнавате ли дълбоко подсъзнателните убеждения, които носите в себе си? Помислете за момент и бъдете честни със себе си.  

Какво мислите и как бихте определили човека, който сте във всекидневието?

Творението се случва сега. Ние сме най-големите критици и сътворители на собствения си живот. Запомнете това.

С тази свобода ние имате огромната сила да решите кой сте и кой искате да бъдете.  

Истината обаче е, че повечето от нас са много критични и нямат положителните вярвания за себе си. Същевременно много от собствените ни вярвания всъщност представляват вярванията на другите.  

Оставяме мнението на другите да окаже толкова силно влияние върху нас, че ние вярваме, че сме това, което другите твърдят за нас.

Нашите мисли и думи са оформили нашето настояще и в момента, оформят нашето бъдеще. Те не са скрити в тайна кутия, а засягат нас и другите пряко и публично.  

Ако искаме да видим реална промяна в нашия живот и успехи в нашите начинания трябва да се научим да препрограмираме мислите и да ги поддържаме положителни – в частност мислите за нас самите. 

АЗ СЪМ са двете най-мощни думи на Земята

Свободата е тежък подарък. Това е едно от най-мощните изявления, които можем да направим.

Всичко, което следва започва от АЗ СЪМ. Да, това е декларация за 100% чисто творение.

Добрата новина е, че имаме силата да избираме. След като осъзнаем тази сила е нужно да действаме, за да прекратим даден цикъл и да заменим ограничаващите вярвания.

Можем да изберем какво да мислим за себе си.  Естествено всички желаем да подобрим актуалното си положение да осъществим мечтите си и да живеем в повече свобода. 

Един от най-важните качества на хората постигнали целите си е позитивното отношение и категоричното твърдение на АЗ СЪМ

Да, действието има значение, но то не е достатъчно

Като създател на реалност е нужно да повярваме в нея, за да я видим.

Именно затова твърдението АЗ СЪМ е толкова важно. 

Ако му обърнем внимание ще открием, че нашето общество може да прелива от негативна енергия.  

Но насочим ли вниманието си към положителната енергия установяваме, че тя расте прогресивно. Всичко зависи от това накъде насочваме вниманието.

Сътворете се, работете

Когато започнем съзнателно да използваме силата на АЗ СЪМ животът ни ще претърпи промяна. Това не е нещо, което работи за някои хора и не работи за други.

АЗ СЪМ работи за нас, когато вие работите за АЗ СЪМ.

А това трябва да бъде постоянно. След като извършваме това за известно време, ние изграждате автоматизъм и “рециклираме”  нагласите си.  

Нашата цел е дълбаем всекидневно и да намераме онези отрицателни думи, които вече не ни служат, за да ги трансформираме. 

Отрицателните думи обикновено са твърдения, които ние самите смятаме за самоопределение известни още като “ти си това, което хората смятат, че си“.

Ние сме това, което сами създаваме  

Ние сме това, което искаме да бъдем. Нищо не може да ни задържи там откъдето искаме да излезем.

Нито обществото, в което живеем нито генетичното наследство, нито миналите преживявания.

Какво търсите да сътворите в живота ви?  

Всъщност ние получаваме “безплатен одит” на това, което притежаваме сега откривайки текущите убеждения на АЗ СЪМ.

Така че е добре да отделим няколко минути, за да запишем ограничаващите убеждения, които осъзнаваме. Време е да ги заменим с убежденията, които бихме искали да имаме за себе си.

Можем да запишем новите, искрени желания на малки бележчици, след което да ги поставим навсякъде – на нашето огледало, хладилник или в офиса.

Нашата крайна цел е да занулираме мозъка и подсъзнанието, като препрограмираме ума за конструктивни вярвания. 

Разполагаме с неограничена сила и креативност – нашата дълбока и истинска същност знае това.  

източник: magiquelife,