Новини

Дзен учител за изкуството „да се пуснем“ и истинската любов

Тиич Наат Хан e будистки Дзен учител. Какво според него означава наистина да се пуснем?

Повечето хора мислят, че самостоятелността, или самодостатъчността, са породени от емоционална изолация от другите.

Но според Хан „да се пуснем“ означава, да обичаме някого повече отколкото някога сме ги обичали.

Според ученията на Буда откъсването, една от дисциплините на благородния път, наречен още и ariyasaavaka, не представлява физическото действие на оттегляне.

Това учение не гласи да развием липса на интерес и загриженост към другите, като живеем без чувства и емоции.

Тази форма на „откъсване“ е погрешно схващане за посланието на Буда. Според учителя Хан, за да се пуснем напълно трябва да обичаме по-дълбоко.

Това става единствено, когато любовта ни към някой друг израства отвъд нашите лични очаквания за изгода, или очакванията ни за някакъв конкретен резултат.

Кои са формите на абсолютно отделяне?

Майтри

Хан описва значението на Майтри, но не в смисъла на любов, каквато както ние я познаваме.

„Първият аспект на истинската любов е Майтри, капацитета и намеренията да дадем щастие на другиго. За да развием този капацитет трябва да слушаме внимателно. Така ще знаем какво да правим и какво да не правим, за да дадем щастие на някого.

Ако предложим нещо на любимия си човек, от което той не се нуждае, това не е Майтри. Трябва да видим реалното им състояние, или това, което им предложим може и им донесе тъга.“

„Трябва да използваме езика по-внимателно. „Любов“ е прекрасна дума, трябва да възстановим истинското ѝ значение. Думата „майтри“ произлиза от „митра“, което означава приятел. В будизма основното значение на любовта е приятелство.“

Каруна – Състрадание

Друга форма на откъсване е състраданието. Когато се пуснем ние не отказваме да проявим състрадание към някого, който е в труден период.

Това не е изолация от другите. Състраданието съдържа дълбока загриженост към другите.

Буда се усмихва, защото разбира защо болката и страданието съществуват и защото знае как да ги трансформира.

Ние изграждаме по-силна връзка с живота, когато се откъснем от мислите и очакванията за крайния резултат, но това не означава, че не сме изцяло потопени в това пътуване.

Благодарност и радост

Чрез пълното пускане практикуваме благодарност. Мудита, или радостта, се заражда, когато сме изпълнени с благодарност за всичко, което имаме.

Така не се вкопчваме в някакви очаквани бъдещи резултати и материални желания. Дефиницията на Буда за щастие е „неегоистично щастие“.

Това означава, че намираме щастие не само, когато нещо хубаво ни се случи, а и когато и другите го намират.

Упекша – Самообладание

Учителят Хан описва последното качество на истинската любов. То ни показва истинския процес на „пускането“.

„Четвъртият елемент на истинската любов е Упекша, което означава самообладание, откъсване, равнодушие, или да се пуснем. Упа означава „над“, а Икша означава „да гледам“.

Изкачваме планината, за да можем да видим всичко отгоре, за да не сме ограничени от едната или от другата страна. Някои хора си мислят, че самообладанието означава безразличие, но истинското самообладание не е нито студено, нито безразлично.

Според Хан без това качество любовта ни става обсебваща, контролирана от егото.

Опитваме се да сложим хората, които обичаме в джоба си и да ги носим с нас. Но те са като вятъра, като пеперуда, като потока. Те трябва да са свободни.

В противен случай това би било унищожение, а не любов. За да бъде любовта истинска, тя трябва да притежава елементи на състрадание, щастие и самообладание.

Това означава „да се пуснем“ истински.

themindunleashed