Новини

Едгар Кейси: Акашовите записи съществуват. Всеки пише живота си (продължението)

Втора част

Акашовите записи съдържат информация за всеки индивид от самото създаване на света. Действия, чувства, мисли и  намерения, всичко се регистрира в този вселенски супер компютър. През по-голямата част от живота си Едгар Кейси демонстрира невероятната способност да изпада в някаква форма на самохипноза. Това състояние на спокойствие му дава възможност да пренесе съзнанието си на всяко място във всеки момент. Под хипноза той дава отговори на най-различни въпроси и открива способи как да се опитаме сами да влезем в “Книгата на живота”, наричана Акашовите хроники, и да прочетем собствената си история. Кейси е вярвал, че всяко прозрение, което можем да добием от тези записи, може да ни даде ценна информация за това кои сме ние и каква е мисията ни на тази земя.

През октомври 1933г. Кейси е “посетен” от един стар приятел няколко месеца след смъртта му с думите: “Кейси, човек продължава да съществува след смъртта. Сигурен съм! А животът, посветен на служба и молитви, е единственият, за който си струва да се живее !”

Информацията е дадена под формата на картини или изображения, така че може да се предаде на съзнанието, на
търсещия нещо по подобие на неговия вид опит, както начина, по който се извършва пренасянето на дейността. От кои сили?

акаша

Творческите сили или това, което се нарича Бог. Така Едгар Кейси достига мястото, на което се пазят записите на всички, разговорно обозначен като книгата на живота. Или да показват или да символизират, че някой обект, някоя душа в нейния растеж, може да намери своя път обратно към творческите влияния, които са обещани от и чрез него, този който дава и е живот. И намира това като отделна интегрална част от повечето души.

Според информацията, дадена от Кейси в тълкуванията, самият Създател създава душите.

„Душата е това, което Създателят дава на всяко създание или индивид в началото. То търси дома или мястото на Създателя. Душата е индивидуалност, която може да израсне и да бъде едно или нещо отделно от Цялото. Тя не може да бъде разделена в материалния свят от нейното място в дома си във физическото тяло. Душата гледа през очите на тялото, тя чувства с емоциите, развива разбиране посредством способностите във всяко отношение. И така се присъединява към тялото си, точно както храната причинява растежа на физическото тяло.”, казва Кейси.

Когато душата влиза в ново тяло и в ново обкръжение, се отваря врата, водеща към възможността за построяване съдбата на душата. Всичко, което е създадено преди това, и добро, и лошо, се съдържа в тази възможност. Винаги съществува път към спасението. Но няма път, който да отбягва отговорностите, които самата душа е поела, защото животът е път на развитие, подготовка за пречистването на душата. Макар че понякога той може да е труден път за физическото съзнание и физическото тяло. Настъпват промени и някои хора казват, че късметът се е намесил. Обаче това не е късмет. Това е резултатът от всичко, което душата е направила за възможностите си за спасение.

Един от най-често споменаваните изрази на Кейси се отнася до “това първо правило, закон, който е вечен – посетите семена един ден трябва да бъдат пожънати.” Това е ключът към разбирането на прераждането и кармата, чрез които се проявява законът за причината и следствието. Действието му се простира не само в настоящия живот, но и в миналите и бъдещите животи. Сегашният ни живот е резултат от миналите и причина за нашите бъдещи преживявания, защото те се определят от нашите сегашни мисли и действия.

Кейси подчертава библейското твърдение: “Божият закон е съвършен, той обръща душата.”

акаша

Според него Акашовите записи се правят във връзка с нашата среда, наследството ни и според нашите идеали. Така там има не само запис на фактите, но и оценка за тях. Когато се “четат”, факторите, свързани със средата, наследството и идеалите също се вземат предвид. Така, независимо от това, което същността е извършила или може да извърши, вътре в нея са записите на това, което е извършила върху гранчето на Времето и Пространството.

„Как да узнаем кога вземаме правилни решения? Чрез вслушване навътре. Вътрешният Аз е част от Безкрайното, докато упорството на личността (което може да ни отклони) винаги е във война с Безкрайното. Защото му липсва онова, което може да се нарече издръжливост, вяра, търпение”, добавя още Кейси.

НП/ по материали на Едгар Кейси/ стани наш Патрон https://www.patreon.com/novotopoznanie