Новини

Едва ли ще разберем някога истината за Тунгуския метеорит?

Въпросът за произхода на Тунгуския метеорит си остава загадка. Това сподели Алексей Ретеюм ‒ професор от географския факултет на Московския държавен университет „Ломоносов“.

„Въпросът е дали това е било чисто космическо явление със земен или смесен произход.

Съществуват и версии отпреди 100 години,

които свидетелстват за това, че Тунгуският метеорит е земно, а не космическо явление. Но не бива да се отрича и това, че и космосът е вземал участие в това. 

Запазили са се няколко стотин свидетелства на очевидци, според които огненото тяло се е движело в три направления.

Според някои мълнията е летяла от юг на север, според други ‒ от изток на запад, а според трети – от запад на изток. Някои са го видели през деня, а някои – вечерта.

„Ясно е, че става дума за различни явления. Учените предпочитат една версия и изключват другите.“ ‒ казва Ретеюм.

Фактът е, че основният взрив е станал на ширина 60˚ ‒ където се проектира външната граница на ядрото на Земята и на дължина 102˚ – това е границата, която разделя физически западното и източното полукълбо.

Това е пресечната точка на две важни геофизически зони

Именно там е станало това събитие. Фактите говорят още, че то е било чисто вътрешно, ендогенно. Това е било изхвърляне на материя, или „съсирек“ водород, или „съсирек“ с някакъв друг произход, констатират учените.

Екипът сподели идеята на физика Борис Родионов, че Тунгуският метеорит е бил флуид ‒ своеобразен атом, който се формира в ядрото на Земята.

По всяка вероятност ядрена реакция, при която възникват още малко изучени елементи. И очевидно тези елементи, и този „съсирек“ са били изхвърлени на повърхността.

Защо? Защото в течение на 15 години преди тези събития,

До 1908 година, въртенето на земята е било забавено

Тоест Земята се е разширявала повече от десет години, а след това много бързо е започнала да се свива и скоростта на вътрене се увеличила.

А когато разширението се е сменило със свиване, очевидно вътре в Земята са ставали мощни процеси и именно те са породили това явление – предполага той.

По думите на професора, съгласно астрономическите и геофизически данни, такова явления в историята на Земята не е имало за последните 400 години.

Ретеюм предположил, че явлението може да се повтори, но не в такива мащаби. 

Сравнително неотдавна такова събитие е станало в Канада

В също Австралия има данни за такъв феномен. Земята се разширява, но няма нищо подобно на онова, което е било преди 100 години в Тунгуската зона.

Понастоящем не са изключени и други явления, доколкото в течение на последните десетилетия е в ход и още един важен процес.

Това е преместването на ядрото на север. Южното полукълбо се разширява ‒ то е по-голямо.

Земята има крушовидна форма, Южното полукълбо се състои основно от океани и тази долна част на крушата изтласква ядрото на Земята към север и поради това стават различни явления, в това число затоплянето в Арктика.

По мащабите си процесът може да предизвика нещо като Тунгуския метеорит, само че процесът се извършва по-бавно.

Тази теория е доста различна от всичко казвано до сега и тя не се приема с добро око от хората, които са изследвали до момента най-загадъчното събитие в руската степ.

НП/Конт©