Видео

Електромагнитните и психотронните оръжия. ХААРП – силата да унищожаваш

Една от хипотезите за електромагнитните оръжия гласи, че те са част от тайната надпревара във въоръжаването на света, където суперсилите се конкурират за спечелването на решително надмощие и по този начин може да се поеме контрола над цялата планета.

Друга хипотеза твърди, че правителствата пазят тези технологии, в случай, че не успеят да контролират чрез демократични средства кризата, която може да възникне в резултат на лошите им решения. И в двата случая, демокрацията и човешките свободи остават в историята.

Според декларация на бившия руски министър на отбраната – Сердюков, остават най-много осем години, докато тези оръжия официално станат част от руския и световен военен арсенал. Това би означавало началото на края за демокрацията.

През март 2012 година Анатоли Сердюков заявява открито: „Развитието на оръжия въз основа на новите принципи на физиката (енергийни оръжия, геофизични оръжия, генетични и психотронни оръжия) са част от държавната програма за въоръжение в периода 2011-2020 година.

Световните медии реагират на намекa за свободното използване на психотронни оръжия, поради публикуването на научни експерименти от 1960 г., в които се обяснява използването на електромагнитните вълни за предаване на прости звуци в човешкия мозък.

Медиите избягват да споменават, че оттогава са били извършвани обширни изследвания в тази област в световен мащаб. Същото е и с оръжието ХААРП, което е използвано за унищожаването на цели територии.

Британският „Daily Mail“ пише, че изследвания с електромагнитни оръжия са извършвани тайно от 1950 г. в САЩ и Русия: „Предишни изследвания са показали, че нискочестотни вълни могат да засегнат мозъчните клетки, да променят психологическите състояния и да дадат възможност за предаване на предложения и команди директно в мисловните процеси на някого.

Високи дози от микровълните могат да навредят на функционирането на вътрешните органи, контролът на поведението и дори шофирането.“