Новини

Ето по какъв начин да поискаме помощ от Вселената и я получим

Всички се нуждаем от “помощна ръка” от време на време в житейските ни запитвания. Възможно е да се опитвате да заздравите дадени взаимоотношения. 

А може би разбирате, че кариерата ви излиза “извън релси” или сте изправени пред трудно решение, несигурни кой път да поемете.  

Чрез потенциала на колективното съзнание, помощта на Вселената е достъпна за всички нас. Когато се нуждаем от нея е добре да се захванем със задачата да отправим прецизно посланията.

Следва да приемем дадената помощ дори и всичко да изглежда сложно, особено ако не сме свикнали с различните форми на “дарение”.

Ето как може да осъществите запитването в шест стъпки:

 1. Бъдете ясни за това, което искате

Не искайте от Вселената понятия като “много пари“ или “истинска любов“.  

Този вид молби са твърде общи, неясни и е малко вероятно да доведат до конкретен резултат. С подобна формулировка, ние създаваме по- скоро съобщения на объркване.  

Нека си представим, че искате помощ в процеса на намиране на нова работа. Първата стъпка би била да прозрете възможност за работа.  

Тоест, тук е нужно да сътворите контекст на кандидатстване за дадена позиция. Именно това е молбата, която трябва да отправите.  

Бъдете конкретни.  Формулирайте ясно намерението в съзнанието ви и го изразете като действително искане: 

“Моля за подкрепа в намирането на нова възможност за работа, която ще ми носи по-добри доходи и ще ми позволи да използвам  творческия ми талант повече,  отколкото актуалната ми ситуация”.

2. Бъдете точни: кога искате?

Не бихте желали да чакате години, за да може вашата перфектна възможност за работа да се представи пред вас, нали ?  

Тогава бъдете отново прецизни: “Бих искал/а да открия тази възможност в рамките на следващия месец“.

 3. Осъзнайте защо го искате

Най- добрият пътеводител при искането остава собствената ви яснота относно мотивите за желанието. Защо желаете тази нова работа: заради парите, личното удовлетворение, за да спестите време или като стъпка към крайната ви кариерна цел?

Отново бъдете конкретни и позитивни.  

Вместо да изкажете “Тази нова възможност означава, че няма да губя толкова време в пътуване”, отправете послание “Тази нова възможност означава, че ще бъда по-близо до дома, което предоставя повече време със семейството ми.” 

Накратко, всяко запитване  трябва да притежава положителна форма.

 4. Поискайте и след това “пуснете”

Когато намерете формулата за прецизното желание е ред да попитате.  Не е нужно да правите сложни ритуали, за да поискате. 

Просто седнете спокойно, фокусирайте ума си и отправете молбата.  Предайте молбата си на Вселената и продължете напред. Оставете универсалното съзнание да работи по вашето желание.

5. Обърнете внимание на отговорите или знаците около вас

Отговорите или знаците пристигат по уникален начин за всяка ситуация. Посланията могат да се върнат:

Директно – например изведнъж забелязвате идеалната обява за работа или се сещате за възможност, която не сте обмисляли преди това.

Косвено – Приятел на приятел ви споменава “нещо” относно заемането на подобна позиция.

По неосъзнат начин –  ако желаете тази работа, защото не чувствате, че вашите пълни умения са приложени в настояще, изведнъж можете да откриете възможност, за да поемете творческа роля в актуалната ви ситуация.

Чрез синхроничност – започвате да обръщате внимание на песни или съобщения, които апелират към изчакване и търпение. Тези послания подсказват, че все още не се намирате в точния момент.

Чрез символика – ако виждате редовно определени животни, думи или последователност от числа, помислете какво може да означават символите за вас, в този контекст.

Чрез мечтите  – отбележете какво изразяват мечтите ви. Всички повтарящи се теми и метафори могат да бъдат приложени към отправената помощ.

Ключът се намира в това да останете “нащрек”, но и да култивирате отворено съзнание.  Не се опитвайте да интрепретирате всичко, което виждате или чувате, като отговор или знак от съдбата.

Не, повечето неща не са знак от Вселената.  

Вашият отговор или насоки ще ви осенят виждайки, чувайки и най-вече преживявайки.

6. Приемайте помощта във всичките й разновидности

Този последен етап е изключително важен.  

Приемете получената помощ или съвет, дори ако помощта е дошла по непрограмиран от вас начин. Например, ако ви е показано, че времето не е подходящо за промяна – приемете посланието с благодарност.  

Получаването на отговор или напътствие е само по себе си невероятен дар, затова приветствайте чудесата на колективното съзнание. 

Не забравяйте, че можете да се забавлявате и да поискате помощ за малките неща от живота: не всичко е във големите, променящи живота събития.

Източник: Wake Up World