Съзнание

Всеки от нас има предначертана съдба

Всеки от нас има предначертана съдба

Това обаче означава ли, че ние нямаме право на свободен избор? Как тогава да изразим свободната воля?

Съществуват ли те наистина или просто всичко е потопено в съня на индивидуалността и след това в целия сън на Земята.

Преди да се родим ние избираме родителите си, тялото си и предварително виждаме всички моменти в живота си. Той представлява един кадриран филм, в който ние избираме дали да бъдем наблюдатели или активни участници.

Всеки от нас има избор

на коя линия от пространствата да се пренесе, за да достигне крайната цел, към която се е запътил.

Вариантите са много, но може би е добре да осъзнаем, че ние и само ние правим избора в този сън, наречен живот.

А какво е животът? Нима това не е същото като смъртта? Защо толкова много се страхуваме от тази смърт? В крайна сметка дали разбираме, че приключването на живота означава нов цикъл и зараждане друг живот.

Дали пък това не е фикция

за умирането само на тялото ни, външната черупка, към която ние толкова много се привързваме сега поставя въпроси.

А дали е хубаво, когато наистина настъпи моментът да се издигнем. Да срещнем звездното си семейство и да изберем новия цикъл, който ни е нужен, за да натрупаме още знания и да вървим крачка по крачка към осъзнаването си, няма как да знаем днес.

Затова учителите ни предупреждават

да не се привързваме към нищо земно. Земните неща няма да можем да вземем с нас след края на сегашния си сън. Да опитаме да станем едно цяло с душата си е предизвикателство.

Да се вслушваме какво нашепва, да следваме интуицията си, чрез която сме свързани с голямото общо цяло е непосилно за стотици хора.

Душата и разумът

е необходимо да се обединят, защото единствено и само тогава ще можем да използваме външното си намерение, за да променим обстоятелствата в наша полза.

Затова като изследваме езика на душата и поставяме задачи на разума си осъзнаваме силата.

Всичко това става с много опит

Но пътят на всеки е изграден със собствени избори и желания, и съумяването да ги превърне в намерения, които да работят позитивно.

Избирайки съня, в който се чувстваме щастливи и пълноценни, само тогава пред нас ще открием пътя близо до безпогрешноото и начина, по който е предначертано да вървим уверени в силата и знанието си.

НП/2021