Тайни и загадки

Фантастичните разкази за галактически съвещания на Пазителите

Долорес Кенън е родена в Сейнт Луис, щата Мисури през 1931 г. Тя започва кариерата си като хипнолог през 60-те години на миналия век.

Първоначално използва традиционните методи на  хипнозата, за да помогне на хората да се избавят от вредните навици като тютюнопушенето, злоупотреба с храна и други механизми.

По време на хипноза през 1968 г., за изненада на Долорес, пациентката й започва да регресира в странен предишен живот.

В следващите месеци, Кенън помага на тази жена да премине през регресии от пет различни въплъщения до самото й създаване от Бог.  

В резултат на този опит 

Долорес Кенън фокусира дейността си върху регресивната хипноза. Повечето й клиенти описват сцени от минали животи, в които са живели през последните десетилетия и векове, а някои  дори описват изживявания  от преди хиляди години.

Долорес стига до извода, че получените резултати са автентични и произлизат от невероятно мощен източник на информация, който се локализира в нашето подсъзнанието.

В книгата си „Пазителите на градината“, Долорес предоставя достъп до нейните изследвания в областта на отвличанията и наблюденията  от извънземни същества, както и информация за сътрудничеството между звездните народи и правителствата.

Съветът на Старейшините

Долорес описва Съвета на Старейшините като алианс от същества от няколко извънземни раси. 

Всички тези същества произхождат от различни планети и са част от древна цивилизация. Разнообразни по морфология и способности, звездните обитатели са технологично и духовно напреднали същности.

Всички те се обединеняват в една обща цел: създаването и процъфтяването на интелигентен живот на Земята.

Според творчеството на Кенън, преди множество хилядолетия, членове на този Съвет пристигат с космическите си кораби и ипмлантират живот на Земята. 

От този момент, те подкрепят нашата еволюция, грижейки се за благополучието и напредъка.

Съветът на Старейшините се опитва да развие и други видове, отново с намерението да формират балансирана звездна общност, способна да взаимодейства с други галактики и, впоследствие, с други вселени.

Старейшините не се съвещават на определена територия:  те се срещат там, където членовете преценят за подходящо.  От друга страна те притежават собствен кораб и срещите им често се провеждат именно на борда.

Дневният ред

Кенън пише, че Пазителите участват в няколко различни проекта, сред които най-важните са:

Наблюдението на напредъка на планетата

Най-старата галактическа флота е изпратена тук, тъй като Земята е ценен проект на великите извънземни цивилизации. 

Те следят дали инициативата им за прилагане на живот на планетата постига желаните резултати. Понякога анализират проби и изучават първоначалната си “сеитба”. 

Наблюдават внимателно развитието на ситуацията на Земята, защото се стремят да създадат други интелигентни видове във Вселената, за целта, спомената по-горе. 

Според тях най-добрият начин да се стигне до висшата цел е да се взима и търси информация чрез нас, човешкия вид.

Пазителите допринасят за запазване на климатичното равновесие

Предвид ефективността на техните технологии, те са в състояние да се намесят в климата на нашата планета. 

В древни времена, те вече са извършвали това. Когато климатичното равновесие се наруши, звездните същества използват технологиите им, за да го възстановят.

Долорес твърди, че такъв е случаят с  климатичния дисбаланс в началото на ледените епохи. 

Галакитическите пазители извършват генетични манипулации върху човека, за да го защитят и съхранят като вид.

Авторът акцентира върху факта, че темата за генетичната манипулация е деликатна и често неразбрана от нас. 

Старейшините наблюдават развитието и са готови да се намесят, за да го преориентират в посока оцеляване и предпазване от унищожение. 

Те се опитват да създадат условия, за да може развитият Дух да интегрира почти съвършено тяло. 

Накратко, чрез техните интервенции би трябвало да можем да се противопоставим на рака и други заболявания, присъщи на човешкото състояние.

Долорес напомня, че живеем в епоха, в която членовете на Съвета се намират на Земята, за да събират информация за нашата еволюция. 

Тяхната мисия е да предадат тази информация на Съвета, за да се вземе осъзнато решение относно разкриването на съществуването на интелигентен извънземен живот.

В зависимост от нашата степен на развитие, Съветът има избор да ни остави да тънем в невежество или да общуваме и с други видове, за да навлезем постепенно в галактическото братство.  

Източник: leçons de vie