Хипотези

Геоинженерство (CHEMTRAILS) – ето какво сте пропуснали

Геоинженерството е преднамерената и мащабна намеса в климатичната система на Земята. Един от начините е пръскане в атмосферата на химикали (токсични за хората и всичко живо на планетата) посредством балони или въздушни средства.

ЦРУ и други федерални агенции контролират тези програми и (под прикритието на националната сигурност) те остават засекретени.

Тоест ако пръскат нещо в атмосферата, никога няма да чуем истината за това. Доклад от 1996 г., изготвен от водещ военен персонал в САЩ, разкрива предполагаемата необходимост от спешното реализиране на  тези програми.

Директорът на ЦРУ Джон О. Бренан изрази подкрепата си за геоинженерството. Други  сравняват гео-инженерната наука и програми с оръжията за масово унищожение.

Харвард е един от многото университети по света, които в момента се занимават с гео-инженерни изследвания, както се посочва на уебсайта им.

Изпитателната фаза на всичко това е започнала отдавна, но ние не сме били уведомени. Според основните публикации тези програми все още не са в действие.

Харвард заявява, че те искат да разработят нови методи, а веществата за разпръскване във въздуха са изброени по-долу.

Правителството на Обединеното кралство финансира изследователски проект за геоинженерство в сътрудничество с университетите в Оксфорд, Кеймбридж, Единбург и Бристол. Някои от предложените частици за пръскане в атмосферата включват:

Сулфат /сярна киселина / серен двуокис, Силициев карбид, Калциев карбонат, Алуминий, Силициев двуокис, Цинков окис.

Д-р Марвин Хърдън, ядрен химик, геохимик и космохимик, публикува доклад озаглавен „Отравянето на човечеството, флората и фауната на Земята чрез подмолната геоинженерна дейност: Последици за Индия.“

В статията се обсъждат и цитират публикации за открити тежки метали като алуминий, барий, стронций и др. в дъждовна вода, в летлива пепел и други.

Например през периода от юли 2011 г. до ноември 2012 г. 73 проби от дъждовна вода са събрани и анализирани за наличие на алуминий и барий; 71 проби са събрани от 60 различни места в Германия, 1 − от Франция и 1 − от Австрия.

Алуминий е открит при 77% от пробите от дъждовна вода, имало е и много висока концентрация на барий и стронций. Тези концентрации на метали не са резултат от природни феномени, например вулканични изригвания.

Учените от Харвард имат планове за гео-инженерни експерименти с атмосферата. Те възнамеряват да пуснат балон на голяма надморска височина, който ще пръска в атмосферата отразяващи частици според предложения план за борба с глобалното затопляне.

Това може да е един от първите пъти, когато този експеримент става публичен, но не и първият по рода си.

Може би единственият друг път, когато подобна дейност е била оповестена, е бил за Олимпиадата в Китай през 2008 г., където са използвали манипулиране на времето чрез геоинженерство, за да създадат идеално време за игрите.

Основно общата идея за борба с глобалното затопляне е да се блокира слънчевата светлина чрез методи, които я отразяват обратно в космоса.

Наскоро във Вашингтон беше проведен форум за изследванията на соларното геоинженерство в САЩ, финансиран чрез субсидии от филантропи като Бил Гейтс.

Докладът е полезен с това, че посочва няколко различни опасности и трудностите при прилагането на тези програми в световен мащаб.

Дейвид У. Кийт е един от учените, участващи в тази инициатива от дълго време. Той е професор по приложна физика за Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS), професор в Харвардския университет и председател на Carbon Engineering.

Запитан за пръскането на милиони тонове тежки метали в атмосферата, той казва: „Може би ще се стигне до смъртта на десетки хиляди хора годишно като преки резултати от това решение.“

Вероятно именно тежките метали, които вече са били пръскани през годините, са един от очевидните фактори, поради които заболеваемостта и смъртността  продължават да нарастват експоненциално.

Вероятно точно затова не ни казват, че тези експерименти се провеждат от дълго време. Може да се окаже трудно да се определи какво наистина се случва − нашият свят е затънал в корупция от много дълго време.

По доклади на световни университети посочени в статията