Тайни и загадки

Голяма заблуда на хипнозата. Как действа внушението?

Какво се получава при хипнозата? Как действа внушението? Как един хипнотичен сеанс заличава дългогодишен страх?

Хипнозата е само една от многото техники за внушаване. Човешкото съзнание е открито към обучаване, манипулиране, втълпяване, мамене.

Маргарет Сингър е почетен професор по психология в Бъркли. Кариерата й е посветена на изучаването на умствения контрол. Милиони по света си мислят, че хипнозата е нещо мистериозно и езотерично. Тя е това, но и наука.

Хората решават да бъдат погълнати от едни преживявания и да пренебрегнат други. По време на хипноза обектите мислят, вземат решения, дори повече, отколкото в будно състояние.

Хипнотичното състояние е под много форми. Признаците за добър дълбок хипнотичен транс са изкривяване на времето, нечувствителност или свръхчувствителност към външни стимуланти.

В мозъка има съзнателна дейност, докато човекът следва внушенията на хипнотизатора. Учените откриват промени в динамиката на мозъка, когато индивидът възприема болката и когато напълно елиминира всякакво усещане за болка и няма никакви усещания.

Във Вашингтонския университет д-р Елизабет Лофтъс изследва ефектите от внушението върху паметта. Тя е открила, че спомените на хората лесно могат да се манипулират.

„Открихме, че можем да накараме хора, които са видели знак „Стоп“, да кажат, че са видели знак за предимство. Можете да насадите напълно фалшив спомен в съзнанието на някого за нещо, което не се е случило.“

Защо става така, че хората си създават фалшиви спомени? Образите, които се получават при транс, могат да са толкова живи, че да са по-убедителни от собствените ни спомени, защото тези извлечени образи са толкова ясни, че ни запленяват.

Умът предлага начини за преодоляване на страха, елиминиране на болката и излекуване на телата ни. Внушение, хипноза и плацебо.

Всички те са начини за прилагане на тези умствени сили. Но тези техники могат да се използват и за зло, наред с доброто Изглежда, това е проблем, който трудно може да се реши от науката.

НП/2017