Новини

Голямата мистификация с живота на Исус Христос

Възможно ли е общоприетата дата за раждането на Христос да е грешна?

Днес почти всеки човек, независимо от вероизповеданието знае Евангелската история за Исус Христос.

В повечето страни е прието да се води летоизчислението от раждането на Христос. Никой не се съмнява, че от важното за човечеството събитие са изминали повече от 2000 г.

Но защо хората са така уверени в това? И има ли сериозна намеса в хронологията на човешката история?

Измамното изчисление

Колкото и да е странно, окончателно датата на раждането на Христос се е наложила едва в VI век. Прието е да се счита, че датата на раждането на Христос е изчислена от монаха Дионисий Малък.

Това се е случило през 532 г. от нашата ера, цели 500 години след самото събитие. При това Дионисий първо изчислил датата на разпятието, а вече след това, като се опира на представата за възрастта на Христос и свои собствени изчисления, Дионисий определил и годината на раждане на спасителя.

Вие можете ли да му се доверите или ще бъдете любознателни да узнаете истината и защо сме заблуждавани толкова дълго?

За съжаление към това време грешната дата е била канонизирана. Отначало от Римoкатолическата, а след това от Православната църква. Историците, обаче, не обичат да говорят на тази тема и като правило отправят всички протести към историческите документи.

Рождество е от ХII век?

Аналогична картина на несъвпадение с познатите дати се наблюдава с времето на кръщаването и разпъването на Спасителя.

Как е можело да се случи това? Дали пък за преписвача не е представлявало проблем да коригира датите и да ги направи да съответстват една на друга?

В един труд наречен „Фоетрон“, книгата с истината за живота на Месията и света, се говори за празнуването на християнските Юбилеи във Ватикан от XIII до XVI век.

Подробните изчисления чрез системата на юбилеите доказват, че събитието Рождество е от XII век.

Юбилей е празнуване на Рождението на Христос. Но не всяка година, а през определено количество години. В кои години е трябвало да се честват тези Юбилеи са определяли римските папи.

Съвпадението на битие Христово

Всичките три дати от битието Христово се разполагат в определен порядък. Съгласно християнската традиция между рождението и кръщаването са изминали 30 години.

А между рождението и разпъването – 33 години. Учените разгледали всички възможни варианти. И определили, че има само две решения, които точно съответстват на Евангелските изисквания.

Избрали следното: за раждането – декември 1152 г. За кръщението – януари 1182 г. За разпъването – март 1185 г. Времето на земният живот на Иисус Христос е XII век. от новата ера.

Фоетрон или позор исторически

Неочаквано за традиционната история, датата на раждането на Христос може да се намери не само в старите руски документи, но и в европейските.

Интересен исторически документ, който описва световната история от сътворяването на света до 1680 г. е „Фоетрон или позор исторически“.

Тук думата „позор“ е използвана в своето старо значение: обзор. Той е бил написан на латински от Епископа Вилхем Стратеман в XVII век.

През 1720 г. по заповед на Петър І тази книга е била преведена на руски език от Епископ Гавриил Бужинский.

През 1749 г. по указа на императрица Елизавета Петровна „Фоетрон“ е бил забранен. Практически всички негови екземпляри са били иззети.

Истинската датировка

До подобно заключение са достигнали авторите на проекта „Нова хронология“ Анатолий Фоменко и Глеб Носовски.

Открили, че истинската хронология на развитието на човечеството е много по-къса от общоприетата. Според тях голяма част от историческите събития са се случили много по-късно, отколкото ние сме свикнали да мислим.

В това число и раждането на Христос. “Нашите изследвания не касаят въпроси от богословски характер. Ние не засягаме нито вероучението, нито християнството, нито друга концепция.

Същественият въпрос е въпроса с изчислението на датите. Нашите изследвания не засягат чувствата на вярващите”, твърдят учените.

За изучаването на древните документи използвали свои авторски матeматико-статистически и астрономични методи за датиране.