Новини

Голямата загадка на цивилизацията на маите разгадана

Изследователите твърдят,

че цивилизацията на маите не е изчезнала никъде. Това общество съществува и днес, но политическата му система отдавна се е разпаднала.

Маите са живели в Централна Америка, както и на полуостров Юкатан от около 1800 г. пр.н.е. Древната цивилизация „изчезва“ между 800 и 1000 г. сл. Хр.

Много изследователи свързват упадъка на цивилизацията с откритите градски руини. Всъщност нещата са различни, съобщава Livescience.

Експертите обръщат внимание

на факта, че не обществото е изпаднало в разпад, а съществуващата политическа система.

Изследователката Лиза Лусеро смята, че днес около 7 милиона представители на тази древна цивилизация живеят в Централна Америка, както и извън нея.

Маите не са имали силен лидер, способен да обедини малките държави, разположени до главния град.

Всяка отделна държава е имала свой лидер, който не е бил готов да споделя властта и ресурсите на собственото си кралство.

Това положение води до факта,

че между 800 и 1000 г. сл. н. е. някои от държавите на маите започват да изчезват. Други, напротив, просперират, тоест, не цялата цивилизация на маите изпадна в разпад.

Причините за упадъка са били напълно различни. Например, главният град Чичен Ица губи статута си поради силна суша.

В същото време Маяпан

(полуостров Юкатан) ускорява развитието си. Европейците, които донесли със себе си различни заболявания, са от голямо значение за броя на коренното население.

Войните в региона също имат разрушителен ефект върху обществото. Ето защо хипотезата за изчезването на древната цивилизация придобива нов прочит.

изт.