Тайни и загадки

Грандиозна заблуда е наречена „История на света“. Разкриването

Ако внимателно се вгледаме в нашето минало ще забележим много несъответствия и странности. Например защо внимателните към историческите детайли средновековни художници рисуват библейските и антични персонажи като свои съвременници? 

Как древните войни са убивали враговете си с бронзови мечове, нали в тези години бронза не е бил открит. И от къде има в Древен Египет оръжие от желязо? И защо са се съхранили толкова малко паметници от Средновековието и толкова много от античността? Логично е да е обратното.

Съвременната хронология е била създадена и завършена във фундаменталния труд на хронолога, историка и философа от XVI-XVII век Йосиф Скалигер и йезуита Дионисий Петавиус. Именно тяхната версия на историята изучаваме и до днес. Върху какво се е изградила хронологията на Скалигер-Петавиус?

На първо място, от изчислени дати от Библията и астрономически изчисления, които по онова време били много неточни с грешки от стотици дори хиляди години. Така възникнали някои основни дати, върху които по-късно построили цялата хронология. Например датата на сътворението на света, по която богословите спорили столетия.

Друга важна отправна точка, върху която е изградена историята на Тит Ливий е годината на основаването на Рим. В римските хронологии има много противоречия. Не може да се посочи не само година, но дори и век, в който е основан градът.

Според общоприетата версия, Рим е основан в VIII век пр. Хр. от братята близнаци Ромул и Рем. Те са били откърмени от Капитолийската вълчица. Но има и друга версия, според която Рим е основан от Еней и Одисей и наречен Троянски Рим.

Дори на латински Рим се пише Roma. Но ако това е вярно, значи основаването на Рим е станало след Троянската война, в която са участвали Еней и Одисей, т.е. не в VIII, а в XIII век пр. Хр. Как да съгласуваме тези версии? Получава се, че или Рим е основан 500г. по-рано, или Троянската война е избухнала 500г. по-късно. Но на базата на хронологията на Рим е датирана историята на Гърция, Египет и Западна Европа.

Следователно, промяна в хронологията на Рим, значи промяна в историята на всички свързани с него държави. Днес сме свикнали да датираме от началото на нашата ера или от Рождество Христово, което е станало преди 2000 години. Но не винаги това е било така. Приема се, че първи римският монах Диоснисий Малки е изчислил датата на рождението на Христа в VI век сл. Хр., т.е 500 години след събитието.

Според астрономите, в Евангелието е описано избухване на нова звезда, в резултат от което се формирала Ракообразната мъглявина в съзвездие Телец и чак в 20 век учените успели да изчислят, че тази свръхновата може да се е появила в интервала 1110-1170 сл. Хр, а преди 2000 години не е възможно да се е случило подобно нещо. Хронологията не е проста наука. Необходимо е да се знаят различни начини за запис на дати, да се сравняват стари календари, умения за анализиране на стари затъмнения.

Средновековните хронолози тъкмо започвали да се учат. Например, много хронологии от XIV-XV век, дори и XVI датирали събитията по деня на равноденствието. Денят на равноденствието е деликатно събитие. Много е трудно, ако не разполагаш с измерителни инструменти, да установиш точния ден, когато денят е равен на нощта.

Но грешка от един ден дава грешка в хронологията, примерно от около 100 години. Ако хронологът сгреши 5 дни – например има такива грешки е хроники от XV век той греши с 500-600 г. На такива неточни изчисления е била построена хронологията на Скалигер и заедно с нея общоприетата днес история. Тя, от своя страна, се оказва една голяма заблуда.

НП/2017

заб.ред. В поредица от статии ще ви разкажем за най-видимите несъответствия в историята, според проучвания на египтолози, астрономи, физици, антрополози и историци от независими научни центрове.