Новини

Нова теория на Харвард казва как се зареждат космическите кораби на извънземните

Свръхбързите радиоизлъчвания (FRB) бяха открити за първи път преди повече от 10 години.

Произходът им обаче е напълно неизвестен и до днес. Нов доклад на изследователи от Харвард, публикуван в списанието Astrophysical Journal Letters посочва, че възможността те да имат изкуствен произход не е била проучена задълбочено, независимо от факта, че това е една от най-достоверните хипотези.

В статията те изследват възможността излъчванията да са изкуствени направляващи трасета за космически кораби на принципа на „светлинно платно”.

Идеята, че извънземните цивилизации

могат да използват радиопулсациите със сигурност не е нова. За първи път е публикувана във вестник „Cocconi & Morrison” през 1959 година.

Тази идея беше разширена от изследователите, ангажирани в търсенето на извънземен разум в програмата SETI. Както и в други по-нетрадиционни подходи за търсене на извънземни цивилизации.

Проучването изследва

доколко параметрите на FRB съответстват на тяхната хипотеза. То изчислява, че излъчвателят на сигналите е с два пъти по-голям диаметърът от нашата планета.

Честотата, необходима за задвижване на космически кораб с леко платно, съответства на тази, наблюдавана при източниците FRB. Това дава допълнителни аргументи за нашата хипотеза.

Анализът дава интересни заключения

Беше доказано, че полезното натоварване на светлинното платно и периода на излъчване следва да бъдат приблизително 106 тона и 7 дни съответно.

Освен това, като опростим цялата схема, ние можем да предположим максималния брой на интелигентните цивилизации в една галактика, подобна на Млечния път.

Странните радио излъчвания премигват далеч извън Млечния път

Учените нямат обяснение, откакто след 2001 г. насам телескопите ги засичат. Досега са открити десет такива източника. Излъчванията са с продължителност само няколко милисекунди.

Но излъчената енергия се равнява на освободената от нашето Слънце за един месец. Едно от последните излъчвания беше през 2014 г.

За първи път беше засечено в реално време с помощта на телескопа Parkes в Нов Южен Уелс, Австралия. До тогава останалите са откривани чрез проучване на данните на Земята.

Вече знаем, че не сме сами

Потвърждаването на контакта с извънземни цивилизации има потенциала да промени изцяло начина, по който мислим за много аспекти на човешкия живот.

Както и да промени голяма част от историята на човешката раса. Когато обсъждаме тази тема и се премине към въпроса дали те са тук и защо са тук, ние винаги свършваме с етикети за богове, демони, ангели и др.

Човешките същества обичат да категоризират и да преценяват нещата, които не разбират.

Но ако погледнем обективно

доказателствата, ще видим, че най-често срещаната тема в историите за контакт е грижата за нашата планета, както и духовното разбиране на себе си и на природата на Вселената.

Тези представи са още по-приемливи за изследователите в областта на квантовата физика и неврологията.

Ето защо интересът към духовната природа на нещата е от голяма важност.

И когато става въпрос за извънземен контакт, няма по-добро средство за реализиране на духовната връзка от изследване на вярванията на древните култури.

НП/ СЕ