Тайни и загадки

Имал ли е Христос последователки, които са изтрити от историята?

Британските експерти по изучаването на Библията Хелън Бонд и Джоан Тейлър твърдят, че Исус Христос е имал и последователки от женски пол почти напълно изтрити от страниците на историята.

Подобно откритие

професорите са направили по време на анализ на Новия завет извършен, за да се определи как са били третирани жените преди две хиляди години.

Тези учени смятат, че са открили важна тайна, която може да промени представата на света за християнството. 

Според учените Хелън и Джоан,

последователките на Спасителя са били доста високопоставени и са използвали своите пари и влияние за разпространяване на учението на Христос и за формирането на новата религия.

Авторките на тази хипотеза смятат, че наред с дванадесетте апостоли е имало и още толкова последователки от женски пол.

Една от тях била Мария Магдалена, която впоследствие

Била оклеветена и нарочена за проститутка

Други такива последователки били Йоанна (Лука 24:10) и еврейската принцеса Саломе (дъщеря на Ирод Антипа, участвала в убийството на Йоан Кръстител).

Смята се, че те са финансирали значително разпространението на учението на Христос. 

Като се има предвид колко негативно е повлияно християнството от римския император Константин Велики и от много други древни ръководители от мъжки пол, не е невъзможно патриарсите да са се опитали да

Изключат от свещените текстове

и произведения на изкуството всяко споменаване на тези жени. Те са били точно колкото дванадесетте апостоли.

И тъй като това би хвърляло сянка на силния пол доминиращ в християнството съдбата им е предрешена в светите текстове.

Сега академиците Бонд и Тейлър възнамеряват да осведомят световната общественост за хората, с които е бил окръжен Месията.

НП/2020