Съзнание

Имате ли чувството, че ви наблюдават? Мислите за някого и той…

Някога имали ли сте чувството, че ви наблюдават? Мислили сте си за някого броени моменти преди този човек да ви звънне по телефона? Някои хора вярват, че тези неща са просто случайност. 

Но факта, че те са толкова често срещани и изпитвани отваря възможността те да са продиктувани от някакъв метафизичен механизъм. 

Според изследователя Рупърт Шелдрейк тези случки са резултат от свръхестествен феномен, доказателство за едно колективно съзнание. 

Шелдрейк е най-известен с теорията си за Морфичен резонанс. Това е концепция, отнасяща се към свръхестествените способности, които според Шелдрейк не само хората, но и животните притежават. 

Според тази теория характеристиките и поведението се предават от индивида на целия вид по телепатичен път. Паметта не се намира в главите на отделните индивиди, тя е колективна за различните видове.

Доказателства и експерименти 

За да тества теорията си, Шелдрейк провежда експерименти с група от субекти, за да види дали те с точност биха предсказали кой ги търси по телефона. 

Той осъществил тестовете с 2 групи от обаждащи се – едната била съставена от познати на субектите, а другата от непознати. След това резултатите между тестовете с различните групи били сравнени, за да се види дали има по-силна връзка между тези, които се познават. 

При тези със силна лична връзка помежду си процентът на успеваемост бил 53%, очевидно не просто случайност. При другата група този процент бил едва 23%. 

Шелдрейк решил да направи една промяна в последващи експерименти. Той започнал да пита участниците дали са сигурни в решението си или дали те просто не налучкват. Резултатите били забележителни. 

Процентът на успеваемост при субектите, които казвали, че са сигурни се вдигнал до 82%. От друга страна при субектите, които казвали, че просто налучкват този процент спаднал до 25%. 

Споделено съзнание

Шелдрейк провел подобни експерименти и с животни, по-конкретно тествал интуицията на кучетата и дали те усещат кога стопаните им се прибират. 

Когато стопаните нямали намерението да се прибират, кучетата им стояли да ги чакат пред прозореца 4% от времето. Но когато те вече били на път да се прибират, кучетата ги чакали пред прозореца 55% от времето. 

Чрез друг експеримент Шелдрейк установил, че група мишки могат да генетично да предадат научено поведение и че това поведение може да бъде предадено телепатично сред целия вид.

Почти сякаш то бива качено в компютърен облак, от който след това членовете могат колективно да го свалят. 

Какво е колективното съзнание 

Друга известна теория, която наподобява тази, е Теорията на 100-те маймуни.

Било наблюдавано как маймуни от един остров научили определено поведение от маймуните на друг остров след като стотната маймуна го усвоила. 

Според Шелдрейк това е доказателство за морфичен резонанс, но за целта трябва да бъде постигната определена критична маса.

Колкото повече е броят на учещите се индивиди, толкова по-лесна става задачата за целия вид. 

Дали колективното съзнание на човечеството се развива? Или технологиите и интернета са физическото продължение на това, което Шелдрейк описва? 

Gaia