Тайни и загадки

В човешката цивилизация е заложен специален символ, свързан с число

В провинция Юнан, Китай има три хилядолетни будистки храма, познати като Трите пагоди.

Те образуват триъгълник

и според поверието предпазват населението от природни бедствия. Според гръцката митология, съдбата на боговете и хората е контролирана от три всемогъщи същества.

Те са познати като Трите орисници. Различни култури по света имат дълго споделяни вярвания, че числото три представя нещо свещено, мистично, дори божествено.

Всички ние живеем във физическа вселена, където нещата имат различен брой. И в различните култури, различните числа са особено важни. Придават им ритуален характер и важно културно значение.

Какво в това число

продължава да задържа такова значение за човечеството? Ако се замислите за живота ни, ние имаме минало, настояще и бъдеще.

Нашата история се разглежда в тези три направления. През фолклора и митологията ние намираме числото три. Нещо относно тройката се опитва да привлече вниманието ни, опитва се да ни каже нещо.

Числото три се появява много, много пъти в юдео – християнските писания. Йона е в корема на кит в продължение на три дни. В Битие, водата е разделена от сушата след три дни.

В Новия завет, Исус е в гробницата за три дни. Това има специално значение там.

Виждаме числото три в свещените текстове. И защо е това? Има ли нещо вътре в нас, което е програмирано да разбере това, че три е свещено число?

И от къде идва това?

Трите големи пирамиди едва ли са посторени просто така. Конструирано преди повече от 4,000 г, това уникално трио от паметници е може би най-разпознаваемото в целия свят.

Пирамидите, също така, са изработени с използването на най-величествените триъгълници в архитектурата.

В древен Египет имаме това, което мислим, че е може би масонска традиция. Самите строители олицетворяват познаването на геометрията, знанието за правене на инструменти, и как да поставят сградите.

Техните страни са триъгълни. Най-простата, най-перфектната геометрична форма.

Древните определено са били заинтригувани от геометрията, всъщност от свещената геометрия.

Определено триъгълникът е една от тези основни архитектурни форми, които вероятно са програмирани в човешкото съзнание. И това може би намира израз в монументи като тези пирамиди.

За Питагор и за много други

древни философи, математиката била един вид по-точен метод за описване на свръхестественото. Те достигнали до периода за мястото на човека на Земята.

Един от начините да направиш това е с измервания. И измерванията трябва да се развият и когато се развият, те развиват по-сложна математика. Питагор е един от най-ранните философи, който развил това.

Философът смятал, че всичко във вселената има структура от три части. И всеки проблем във вселената може да бъде редуциран диаграмно до триъгълник.

За Питагор и неговите последователи, триъгълникът представял възнасянето. Самия триъгълник и числото три, бил ключът към всички скрити мистерии.

В Карнак, Франция,

има хиляди стоящи мегалитни камъни, на повече от 6000 г. Много от тях са във формата на правоъгълен триъгълник или Питагоров триъгълник.

Те са били построени хиляди години преди Питагор. Това е повече от сериозна улика за изследователите, която навежда на чуждо влияние.

Питагоровият триъгълник може да съдържа мъдрост, която ние все още не разбираме. В смисъл на това как физическата неземна геометрия се свързва с извънземни области, които могат да съществуват едновременно с нашите.

Дали извънземните посетители са предоставили на ранните хора напреднала математическа информация? Информация, която би им помогнала да разгадаят тайната на вселената?

И ако е така, защо? Каква е тайната на числото три? Код ли е? Или може ли да е врата за комуникиране на човешкия вид с извънземни предци?

Вгледайте се във всекидневието и ще откриете сами присъствието на магичното число. В името на Отец, Син и светия Дух.

НП/2021