Новини

По резус фактора на кръвната група разбираме дали имаме извънземен произход. Вие какъв сте?

Хората на Земята имат четири основни вида кръвни групи – A, B, AB и 0, като тази класификация се получава в зависимост от типа на специфичните протеини. Те са захванати на клетъчната мембрана и предназначени за защита на човешкото тяло от вируси и бактерии. По-голямата част от хората на планетата имат тези протеини, което според научната класификация ги определя като Rh положителен (+) фактор.

При малка група от хората тези протеини липсват и те се определят като Rh отрицателен (-) фактор. Много години науката се опитва да намери обяснение на тази съществена разлика, както и даде разбере защо въобще природата е допуснала такова нещо.

Сега учените смятат, че са открили нещо изключително по отношение на Rh положителен и отрицателен фактор. Според тази теория в далечното минало Земята е била посетена от извънземни същества, които са направили  „генетична манипулация“ за създаване на  Rh отрицателен фактор с намерение за създаване на състезание на „робите“ от планетата.

Баските в Испания и Франция имат най-висок процент на Rh отрицателен фактор в кръвта. Около 30% от тях имат  Rh два отрицателни (RR) и около 60% носят един  отрицателен ген (R).

Намеса на извънземни? Според изследователи, това би обяснило защо майки с Rh отрицателен фактор развиват несъвместимост със зародиш с RH положителна кръв. По този начин те се опитват да обяснят радикалната и естествена непоносимост между двете групи хора с Rh положителен и Rh отрицателен фактор като древна генетична  модификация целяща да ги „отблъсне“ и не допусне сливане.

Тази теория ни връща в древните шумерски времена, когато според легендите много напреднала извънземна раса – Анунаки е дошла от космоса. Те били създаделите на първите човешки общества. Смята се, че тези древни извънземни са планирани и генетичните промени на примитивните човешки видове и са създали по-силни и по-приспособими същества, които са били използвани като роби в далечното минало.

Rh отрицателен фактор е част от бъде наследството, което Анунаките са оставили на Земята. Интересно е да се спомене например, че отрицателен Rh фактор е характерен например за британското кралско семейство, което е предизвикало различни противоречиви теории за евентуален извънземен произход.

Въпреки че тази хипотеза не е потвърдена, възникват тревожни въпроси като как цивилизования свят ще реагира на факт, че една малка част от населението на Земята е с генетичен код, който е бил променен в далечното минало от много напреднала извънземна цивилизация.

Ако това е истина, как да гледаме на тази група хора с Rh отрицателен фактор щом те имат връзка с извънземни? Съществува ли все още тази мистериозна връзка? Как би повлияло това на живота на Земята?

Псалм 6: 2 „Синовете на Бога, като видяха, че човешките дъщери бяха красиви, и ги взеха зажени, всички които бяха избрали. “
Псалм 6: 4 „Бог дойде в човешките дъщери, и те раждаха синове тях, и също станаха силни като тях.“ От библията на крал Джеймс: „мъжете на Израел са мъжки деца на Бога, а не децата на мъж” – Псалм 34:23. Псалм 34: 7 твърди: „Беззаконието на бащата ще бъде в чадата до четвърто поколение.”

НП/2017