Хипотези

Интелигентен или начетен? Вие лично какъв искате да сте?

Завършили сте училище само с шестици, били сте едни от най-добрите студенти в специалността си? Със сигурност това означава, че нивото ви на интелигентност е високо, нали?

Без съмнение високите академични успехи са знак за блестящ ум в много аспекти. Но дали това се отнася и за интелигентността?

Какви са разликите между начетеността и истинската интелигентност?

Знание срещу разбиране

„Всеки глупак може да знае. Въпросът е да се разбере.“ Алберт Айнщайн

Често има огромна пропаст между знанието и разбирането. Знанието е повърхностно, то до голяма степен разчита на наблюдението и паметта.

Разбирането изисква нещо по-дълбоко, любознание, което търси причините. Това е есенциална част на разбирането, призоваваща интелигентния ум да търси отговори.

Откритията не се пораждат чрез знанието, а чрез любопитството и куража да встъпим в непознатото, в тъмната бездна, и да я осветим.

Контекст

Фактът е безполезен в изолация. Ако не сме способни да обясним как той се вплита в цялостния контекст, интелигентността ни ще остане ограничена.

Истински интелигентните хора разбират как една самостоятелна част е свързана към цялостната картина.

Те разбират взаимовръзката между нещата или се опитват да я разберат.

Емпатия

Интелигентните хора взимат предвид емоциите, състоянието и гледната точки на другите.

Способността да разберем как действията ни влияят на външния свят не е нещо, което можем да научим от книга.

Без тази черта бихме били егоисти, готови на всичко в преследване на нашите собствени цели. Не винаги е най-важно да сме прави, а да се намери истината.

Използването на знанието

Единствено чрез имплементацията и споделянето на знанието можем да постигнем нещо в живота си.

Аз знам, че нищо не знам

Сократ е често, и неправилно, цитиран с крилата си фраза „Аз съм най-мъдрият човек на света, защото знам едно нещо, и това е, че нищо не знам.“

Тази идея е свързана с последната част от пъзела на интелигентността.

Интелигентността познава собствените си граници. За това, ако твърдим, че сме интелигентни, трябва да сме готови и да признаем, че не знаем нищо.

Този парадокс на Сократ е нещо, което просто начетените хора не могат да осъзнаят.

За тях е лудост да подложат информацията, с която са запълнили главите си, на съмнение.

Интелигентността казва: „Аз разбирам от крайно ограничената ми гледна точка, но оставям недвусмисленото и ясно разбиране само на Вселената.“

thespiritscience