Съзнание

ИНТУИЦИЯТА ЛИ Е НАЙ-СИЛНАТА ФОРМА на интелигентност

Настоящата статия е вдъхновена от статия със същото заглавие публикувана във Форбс.

Кой би очаквал Форбс, списание за бизнес и финанси, да публикува нещо за интуицията? Това е знак, че времената наистина се променят.

Трудно е да се измери и наблюдава интуицията. Трудно е да се определи какво точно представлява тя.

Речникът я дефинира като „способността да разбереш нещо незабавно, без съзнателно разсъждение. “

Интуицията е първият ни инстинкт. Тя е това, което чувстваме веднага, преди умът ни да има време съзнателно да анализира.

Често слушаме за хора, на които − в близко до смъртта преживяване, внезапно всичко им става ясно и те инстинктивно знаят точно какво трябва да се направи, за да се измъкнат от ситуацията.

В такъв момент няма време за прехвърляне и претегляне на варианти – тогава именно интуицията поема нещата в свои ръце, ако я оставим да направи това.

Откъде идва интуицията? Много пъти имате чувството, че нещо не е наред. Това е вашата интуиция и макар да я усещаме в областта на стомаха или слънчевия сплит, често твърдят, че тя идва от сърцето.

В невероятния документален филм, наречен „Силата на сърцето“, се обяснява как това чувство всъщност идва от сърцето и че то винаги е първото, което реагира на всяка ситуация. Сърцето интуитивно знае какво става.

Защо Форбс нарича интуицията най-висшата форма на интелигентност?

Герд Гигерензер, директор на Дружеството за научни изследвания „Макс Планк“, споделя: „В научната си работа имам предчувствия. Не винаги мога да обясня защо мисля, че дадено нещо е правилно, но трябва да се доверя на предчувствието и да продължа.

Също така имам възможността да проверявам тези предчувствия и да разбера какво представляват. Това е научната част. В личния живот разчитам на инстинкта си. Например, когато се запознах с жена си, не правих изчисления. Нито пък тя.“

Самата интуиция не е равнозначна на интелигентност, но интуицията съчетана с действието със сигурност може да бъде интелигентна.

Вероятно сте си казвали: „знаех си, че това е отговора − трябваше да последвам първия си инстинкт.“ Това показва как вашата интуиция често знае онова, което съзнателният ви ум не знае.

Но ако проверяваме правилността на първия си инстинкт, често се убеждаваме в нея. Следователно, интуицията съдържа някаква форма на интелигентност.

Доверявайте се на своята интуиция. И така, макар често да имате някаква великолепна идея, откривате ли, че ви е трудно да се доверите на правилността на този интуитивен отговор?

Удивителното е, че колкото по-често използвате и се доверявате на своята интуиция, толкова по-силна става тя.

Затова следващият път действайте в съответствие с първата идея, която интуитивно доловите.

Може да си спестите много време и стрес, ако го направите. Опитайте да действате според първата мисъл, която имате и да установите колко често тя ви води там, където трябва да отидете или ви дава правилния отговор. Може да се окажете приятно изненадани.